Alles over BFM

Maandag 25 juni verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB dat de vergoeding regelt voor stagemeesters buiten de universitaire ziekenhuizen. De vergoeding bedraagt 1.510,57 euro per maand.

Vanochtend sprak minister De Block het publiek toe op een informatiesessie die het Riziv en de FOD Volksgezondheid samen hadden georganiseerd voor 'stakeholders' over de laagvariabele zorg. Maar de minister had het vooral over de timing voor de ziekenhuisnetwerken en de audits die de federale overheid in de toekomst zal organiseren.

De jongste sectoranalyse van Belfius leert dat een derde van de algemene ziekenhuizen - 26 op de 83 - vorig jaar in de rode cijfers zaten. Dat zijn er meer dan een jaar voordien. Toen ging het over 32 op 90 instellingen.

In een open brief aan de federale regering vragen drie ziekenhuisfederaties die alle Waalse en Brusselse ziekenhuizen vertegenwoordigen om niet te moeten kiezen tussen de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het behoud van de werkgelegenheid in de ziekenhuizen.

In België is er plaats voor 25 netwerken die de basiseenheid worden binnen het ziekenhuislandschap. Die herstructurering gaat gepaard met meer zorgprogrammatie en een afbouw van de capaciteit. Slechts een gedeelte van de bespaarde uitgaven vloeit terug naar de sector. Dat staat te lezen in een visienota van minister De Block.

Was de tendens van de sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen op basis van het MAHA-analysemodel door Belfius in 2014 heel voorzichtig positief, dan is er dit jaar van een hoerastemming geen sprake. Als er wel enige omzetstijging te vermelden valt, dan is die vooral te danken aan de evolutie van de farmaceutische producten.

Maandag 12 september publiceerde het Staatsblad de nieuwe regels voor de financiering van het EPD in het ziekenhuis. In 2016 krijgen alle ziekenhuizen te zamen 76,4 miljoen euro voor de informatica via het BFM.