...

Om voor de vergoeding in aanmerking komen moet de stagemeester een erkende titel hebben op niveau 2 of niveau 3, moet de stagedienst waaraan hij verbonden is erkend zijn door de FOD Volksgezondheid, en moet de arts-specialist in opleiding beschikken over een officieel goedgekeurd stageplan. Zoals gezegd komen alleen artsen die in een ziekenhuis werken dat niet in aanmerking komt voor de onderdelen B7A en B7B van het BFM hiervoor in aanmerking.Per maand dat de stagemeester een of meer artsen-specialisten in opleiding begeleidt, ontvangt hij het bedrag van 1.510,57 euro (referentiejaren 2016 en 2017), ongeacht over hoeveel aso's het gaat. Het Riziv stelt het aantal maanden vast, op grond van de gegevens dat het ontvangt van de FOD Volksgezondheid. De stagemeester moet zelf nog een aanvraag indienen, ten laatste op 31 mei van het jaar dat volgt op het jaar van de stages.Voor de stages van 2016 en 2017 zou de aanvraag al te laat komen, maar het KB bepaalt hier als uitzondering dat de aanvraag nog kan ingediend worden tot 90 dagen na het verschijnen van het KB in het Staatsblad - te tellen vanaf 21 juni 2018 dus.Bvas claimt in een persmededeling dat deze regeling er alleen is gekomen door de "niet-aflatende tussenkomsten" van dit syndicaat in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.Kartel-voorzitter Reineir Hueting meldt dat dit een eerste stap is in de realisatie van het Groenboek voor de beroepsopleiding Het systeem wordt verder uitgebreid. Later komt ook de financiering voor de opleiding in universitaire ziekenhuizen in dezelfde pot. De vergoeding zal dan verrekend worden per aso.