...

De wet moet ervoor zorgen dat vanaf 1 januari 2019 de sterk gestandaardiseerde zorg in alle ziekenhuizen op gelijke wijze wordt vergoed. Een globaal bedrag vervangt alle honoraria en de middelen uit het BFM voor die zorg - ongeacht het aantal werkelijk geleverde prestaties.In eerste instantie wordt alle honoraria gebundeld. De regering kan wel uitzonderingen vastleggen van honoraria die niet in het globale bedrag komen te zitten. Specifieke elementen zoals voor welke patiëntengroepen er een globaal bedrag komt voor dat alle honoraria dekt, staan niet in de wettekst - die alleen het kader voorziet. Daarvoor moet men wachten op de uitvoeringsbesluiten. Volgens de persmededeling van de ministerraad mag de tekst nu naar de Koning voor ondertekening. Maar het wetsontwerp is nog niet aan het Parlement voorgelegd.