Het wetsontwerp over locoregionale ziekenhuizen wijzigt de ziekenhuiswet uit 2008. De ontwerptekst gaat uit van 25 locoregionale netwerken die aaneensluitende geografische gebieden vormen.

De ziekenhuisnetwerken moeten de taken tussen de ziekenhuizen verdelen. Meer gespecialiseerde zorg hoeft niet in elk ziekenhuis aanwezig te zijn. De netwerken bepalen de strategie en voeren de coördinatie.

Erg complexe zorg zal alleen in zogenaamde 'referentiepunten' aangeboden worden - de netwerken sluiten overeenkomsten met zulke referentiepunten.

Elk netwerk krijgt een eigen rechtspersoonlijkheid en beheer. Minister De Block zegt dat ze voor een consensusmodel heeft gekozen tussen artsen en beheerders.

Elk ziekenhuis van het netwerk is in het netwerkbestuur vertegenwoordigd, het netwerk heeft minstens één onafhankelijke directeur. Voldoende leden van het bestuur moeten deskundig zijn op het vlak van gezondheidszorg (zie ook het artikel 'Governance' in de Artsenkrant van vandaag) .

Het is uitkijken naar de concrete teksten. Het idee van aaneensluitende geografische gebieden werd niet echt geaccepteerd in Franstalig België, bijvoorbeeld.

De ministerraad keurt daarnaast het wetsontwerp goed dat de eerste stap is in de nieuwe financiering van laagvariabele zorg. In een eerste fase bundelen de standaardbedragen voor een vijftigtal groepen van opgenomen patienten alleen de honoraria van zorgverleners. Later zullen deze vaste bedragen onder meer tevens middelen uit het huidige BFM en het geneesmiddelenbudget omvatten.

Het wetsontwerp over locoregionale ziekenhuizen wijzigt de ziekenhuiswet uit 2008. De ontwerptekst gaat uit van 25 locoregionale netwerken die aaneensluitende geografische gebieden vormen.De ziekenhuisnetwerken moeten de taken tussen de ziekenhuizen verdelen. Meer gespecialiseerde zorg hoeft niet in elk ziekenhuis aanwezig te zijn. De netwerken bepalen de strategie en voeren de coördinatie.Erg complexe zorg zal alleen in zogenaamde 'referentiepunten' aangeboden worden - de netwerken sluiten overeenkomsten met zulke referentiepunten.Elk netwerk krijgt een eigen rechtspersoonlijkheid en beheer. Minister De Block zegt dat ze voor een consensusmodel heeft gekozen tussen artsen en beheerders.Elk ziekenhuis van het netwerk is in het netwerkbestuur vertegenwoordigd, het netwerk heeft minstens één onafhankelijke directeur. Voldoende leden van het bestuur moeten deskundig zijn op het vlak van gezondheidszorg (zie ook het artikel 'Governance' in de Artsenkrant van vandaag) .Het is uitkijken naar de concrete teksten. Het idee van aaneensluitende geografische gebieden werd niet echt geaccepteerd in Franstalig België, bijvoorbeeld.De ministerraad keurt daarnaast het wetsontwerp goed dat de eerste stap is in de nieuwe financiering van laagvariabele zorg. In een eerste fase bundelen de standaardbedragen voor een vijftigtal groepen van opgenomen patienten alleen de honoraria van zorgverleners. Later zullen deze vaste bedragen onder meer tevens middelen uit het huidige BFM en het geneesmiddelenbudget omvatten.