Op die manier wensen GIBBIS, Santhea en UNESSA hun eisen om duidelijkheid en budgetstabiliteit opnieuw kracht bij te zetten.

"Ter herinnering, de ziekenhuissector stelt meer dan 130.000 personen te werk in België (100.000 VTE). In het kader van de begroting 2017 van de gezondheidszorg heeft uw regering 902 miljoen euro besparingen opgelegd. We hebben ingeschat dat bijna 250 miljoen euro rechtstreeks of onrechtstreeks de ziekenhuissector heeft geraakt. Dit omvat ook de maatregelen betreffende de medische honoraria. Deze besparing komt bovenop de besparingen die zich al vele jaren opstapelen en die de activiteiten van de Belgische ziekenhuizen in het gedrang brengen. Voor de ziekenhuisbeheerders is het onmogelijk geworden om nog extra besparingen op te vangen", schrijven de ziekenhuiskoepels.

Eén op de drie in het rood

"Ondanks deze moeilijk context nemen wij actief deel aan de discussies rond een nieuw sociaal akkoord voor de federale gezondheidszorgsector. Het spreekt voor zich dat elke maatregel die naar aanleiding van deze onderhandelingen zal genomen worden, correct en naar behoren door de overheid moet gefinancierd worden."

"De groeinorm van het budget van de gezondheidszorg voldoet echter vandaag al niet om de lopende uitgaven te dekken. Eén Belgisch ziekenhuis op de drie heeft het jaar 2015 beëindigd met een negatief courant resultaat. De benodigde middelen voor de meerjarenfinanciering van de voorgestelde maatregelen moeten dus absoluut voorzien worden bovenop de groeinorm van het budget van de gezondheidszorg en dit voor de verschillende elementen die deel uitmaken van het omzetcijfer van de ziekenhuizen (in het bijzonder het BFM en de honoraria)."

Niet engageren

"De sociale partners moeten dus met nieuwe middelen de punten van het ontwerp van sociaal akkoord kunnen concretiseren. Deze bijkomende middelen zullen de impact van deze maatregelen moeten dekken voor alle ziekenhuizen, zowel private als openbare. Ter illustratie, de totale kost van de modernisering van de functies op kruissnelheid is vandaag nog onbekend. De financieringsmodaliteiten van deze maatregel zijn nog niet gedefinieerd. De ziekenhuizen kunnen zich niet engageren om een tekort in de financiering te dekken. Ze kunnen er zich ook niet toe verbinden om de aanzienlijke vertragingen in de financiering te dekken die ze hebben moeten vaststellen voor sommige maatregelen uit in het verleden afgesloten sociale akkoorden, zoals bijvoorbeeld de eindeloopbaanmaatregelen."

"De ziekenhuissector kan geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen aan in het kader van het begrotingsconclaaf van juli of in de begroting voor de gezondheidszorg voor 2018. Wij zien namelijk niet in hoe we aan de bevolking, aan de patiënten, en in het bijzonder aan de werknemers, kunnen uitleggen dat de ziekenhuizen personeel zouden moeten ontslaan om de maatregelen die onderhand zijn in het kader van een nieuw sociaal akkoord, te kunnen financieren. Wij hebben nood aan een duidelijk signaal van de regering: de sector moet de garantie krijgen dat de verbetering van de arbeidsvoorwaarden zal gepaard gaan met het behoud van de werkgelegenheid en de kwaliteit van de zorg."

Voorspelbaar en stabiel begrotingskader

De ziekenhuisfederaties GIBBIS, Santhea en UNESSA willen constructief blijven bijdragen aan het sociaal overleg maar moeten ook de werkzekerheid en de kwaliteit van de zorg kunnen verzekeren, stellen ze. "Dit is een minimale vereiste voor elke vorm van engagement van onze kant."

"Net als om op een serene manier het ziekenhuislandschap te kunnen hervormen, hebben de ziekenhuisbeheerders, en de federaties die hen vertegenwoordigen, ook hier nood aan een voorspelbaar en stabiel begrotingskader. Beheren en voorzien gaan hand in hand."

"Wij hopen dat u deze overwegingen in acht zult nemen en de sector de middelen zult geven om de vele uitdagingen die haar op korte, middellange en lange termijn te wachten staan, tegemoet te treden", besluiten Patrick Gérard (GIBBIS), Yves Smeets (Santhea) en Pierre Smiets (UNESSA).

Op die manier wensen GIBBIS, Santhea en UNESSA hun eisen om duidelijkheid en budgetstabiliteit opnieuw kracht bij te zetten. "Ter herinnering, de ziekenhuissector stelt meer dan 130.000 personen te werk in België (100.000 VTE). In het kader van de begroting 2017 van de gezondheidszorg heeft uw regering 902 miljoen euro besparingen opgelegd. We hebben ingeschat dat bijna 250 miljoen euro rechtstreeks of onrechtstreeks de ziekenhuissector heeft geraakt. Dit omvat ook de maatregelen betreffende de medische honoraria. Deze besparing komt bovenop de besparingen die zich al vele jaren opstapelen en die de activiteiten van de Belgische ziekenhuizen in het gedrang brengen. Voor de ziekenhuisbeheerders is het onmogelijk geworden om nog extra besparingen op te vangen", schrijven de ziekenhuiskoepels.Eén op de drie in het rood"Ondanks deze moeilijk context nemen wij actief deel aan de discussies rond een nieuw sociaal akkoord voor de federale gezondheidszorgsector. Het spreekt voor zich dat elke maatregel die naar aanleiding van deze onderhandelingen zal genomen worden, correct en naar behoren door de overheid moet gefinancierd worden.""De groeinorm van het budget van de gezondheidszorg voldoet echter vandaag al niet om de lopende uitgaven te dekken. Eén Belgisch ziekenhuis op de drie heeft het jaar 2015 beëindigd met een negatief courant resultaat. De benodigde middelen voor de meerjarenfinanciering van de voorgestelde maatregelen moeten dus absoluut voorzien worden bovenop de groeinorm van het budget van de gezondheidszorg en dit voor de verschillende elementen die deel uitmaken van het omzetcijfer van de ziekenhuizen (in het bijzonder het BFM en de honoraria)."Niet engageren"De sociale partners moeten dus met nieuwe middelen de punten van het ontwerp van sociaal akkoord kunnen concretiseren. Deze bijkomende middelen zullen de impact van deze maatregelen moeten dekken voor alle ziekenhuizen, zowel private als openbare. Ter illustratie, de totale kost van de modernisering van de functies op kruissnelheid is vandaag nog onbekend. De financieringsmodaliteiten van deze maatregel zijn nog niet gedefinieerd. De ziekenhuizen kunnen zich niet engageren om een tekort in de financiering te dekken. Ze kunnen er zich ook niet toe verbinden om de aanzienlijke vertragingen in de financiering te dekken die ze hebben moeten vaststellen voor sommige maatregelen uit in het verleden afgesloten sociale akkoorden, zoals bijvoorbeeld de eindeloopbaanmaatregelen.""De ziekenhuissector kan geen nieuwe bezuinigingsmaatregelen aan in het kader van het begrotingsconclaaf van juli of in de begroting voor de gezondheidszorg voor 2018. Wij zien namelijk niet in hoe we aan de bevolking, aan de patiënten, en in het bijzonder aan de werknemers, kunnen uitleggen dat de ziekenhuizen personeel zouden moeten ontslaan om de maatregelen die onderhand zijn in het kader van een nieuw sociaal akkoord, te kunnen financieren. Wij hebben nood aan een duidelijk signaal van de regering: de sector moet de garantie krijgen dat de verbetering van de arbeidsvoorwaarden zal gepaard gaan met het behoud van de werkgelegenheid en de kwaliteit van de zorg."Voorspelbaar en stabiel begrotingskaderDe ziekenhuisfederaties GIBBIS, Santhea en UNESSA willen constructief blijven bijdragen aan het sociaal overleg maar moeten ook de werkzekerheid en de kwaliteit van de zorg kunnen verzekeren, stellen ze. "Dit is een minimale vereiste voor elke vorm van engagement van onze kant.""Net als om op een serene manier het ziekenhuislandschap te kunnen hervormen, hebben de ziekenhuisbeheerders, en de federaties die hen vertegenwoordigen, ook hier nood aan een voorspelbaar en stabiel begrotingskader. Beheren en voorzien gaan hand in hand.""Wij hopen dat u deze overwegingen in acht zult nemen en de sector de middelen zult geven om de vele uitdagingen die haar op korte, middellange en lange termijn te wachten staan, tegemoet te treden", besluiten Patrick Gérard (GIBBIS), Yves Smeets (Santhea) en Pierre Smiets (UNESSA).