...

Het principe van de Belgian Meaningful Use Criteria beschreven we in AK2454. De ziekenhuis-EPD moeten gaandeweg aan 15 kerncriteria voldoen. Jaarlijks wordt een budget uitgetrokken van 56,3 miljoen euro, dat wordt verdeeld tussen de ziekenhuizen. Voor 2016 komt daar een eenmalig budget van 20,1 miljoen euro bovenop.In 2016 wordt 20% van het budget verdeeld tussen de ziekenhuizen die voldoen aan de wettelijke regels omtrent de overdracht van gegevens. Een kwart van het budget wordt verdeeld aan de hand van het aantal bedden tussen dezelfde ziekenhuizen. De rest van het budget - het 'acceleratorbudget' - wordt verdeeld tussen de ziekenhuizen die voor het eind van deze maand (30 september dus) een plan van aanpak voor het EPD aan FOD Volksgezondheid hebben bezorgd.Het basisbudget dat gewoon wordt verdeeld tussen de ziekenhuizen, zal in de komende jaren geleidelijk krimpen, terwijl het acceleratorbudget jaarlijks 5% groeit. Vanaf 2017 komt er een 'early adopter budget' dat ook jaarlijks 5% toeneemt. Dat laatste budget beloont ziekenhuizen die extra moeite doen om aan een aantal bijkomende criteria uit een in de wet opgenomen 'menu' te voldoen.De kern- en de menucriteria zijn opgenomen als bijlage bij de wet, een overzicht gaven we u ook in AK2454.Van het jaarlijks beschikbare budget van 56,3 miljoen euro is 9 miljoen gereserveerd voor de psychiatrische ziekenhuizen.