...

Wat betreft de laagvariabele zorg had de minister maar één mededeling. In het BFM komt er een éénmalig bedrag voor de opstartkosten "want ik ben er mij van bewust dat deze nieuwe financiering een aantal aanpassingen in uw ziekenhuis vereist".De minister had het uitvoerig over de 25 locoregionale ziekenhuisnetwerken die ruimte moeten creëren voor gerichtere expertise en gerichtere investeringen "door het zorgaanbod per regio te organiseren vanuit een overkoepelende visie". Het voorontwerp van de wet op deze netwerken ligt nog bij de Raad van State voor advies - deze week zal het advies er niet zijn, de oorspronkelijke deadline wordt niet gehaald en een exacte timing is er voorlopig niet.De minister kondigde ten slotte aan dat de FOD Volksgezondheid, het Riziv en de FAGG in de toekomst nog meer zullen samenwerken - de uitwerking van de laagvariabele zorg berust ook al op samenwerking tussen het Riziv en de FOD.Elk van de drie genoemde entiteiten controleert vandaag bepaalde aspecten van de ziekenhuisactiviteit. Door het samenleggen van informatie en het gebruik van geavanceerde digitale tools moet dat toezicht een beter beeld kunnen opleveren van de doelmatigheid en de conformiteit van een zorgtraject. Gezamenlijke audits moeten 'best practices' promoten en overconsumptie vermijden."De filosofie van het toezicht vanuit de overheid zal ook evolueren van louter of vooral sanctionerend naar het evalueren, feedback geven en aanspreken, uitnodigen tot uitleg en verbeterinitiatieven, begeleiden en monitoren, etcera."