Alles over VS

Met gliflozines of SGLT2-remmers (remmers van de natrium-glucosecotransporter type 2), de laatste klasse van antidiabetica die in de handel is gebracht, worden zo'n goede resultaten behaald dat we onze huidige aanpak van type 2-diabetespatiënten met hartlijden dienovereenkomstig zouden moeten aanpassen. Dat geldt met name voor empagliflozine, dat werd onderzocht in de EMPA-REG OUTCOME-studie, een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie.

Volgens een studie van de School of Medicine van de Universiteit van New York zou het risico op optreden van een acuut myocardinfarct tijdens de zwangerschap, bij de bevalling of de eerste twee maanden na de bevalling in de VS tussen 2002 en 2014 met 25% gestegen zijn.

In het tijdschrift BMJ Case Reports wordt een "gekruide" casus beschreven: een 34-jarige Amerikaan zonder belangrijke medische voorgeschiedenis die hevige hoofdpijn had gekregen na inname een Carolina Reaper in het kader van een wedstrijdje pikante chilipepers eten. De Carolina Reaper staat bekend als de heetste peper ter wereld.

Nog te weinig PrEP wordt voorgeschreven aan hiv-personen die een zeer hoog risico op infectie lopen. Een retrospectief onderzoek uit North Carolina schrijft dat toe aan een zekere klinische inertie.

In de VS is de incidentie van longkanker bij jonge vrouwen hoger dan bij jonge mannen, dat wezen eerdere studies al uit. Is daar de laatste 20 jaar verandering in gekomen en kan een verschil in rookgedrag een verklaring zijn?

Amerikaanse wetenschappers hebben twee vliegen in een klap geslagen. Ze hebben aangetoond dat dupilumab, een geneesmiddel dat wordt gebruikt werd om eczeem te behandelen, ook de astmasymptomen en de longfunctie kan verbeteren. Dupilumab verlaagde het aantal ernstige astma-aanvallen met bijna de helft.

Meer dan een derde van de epilepsiepatiënten is therapieresistent, d.w.z. ze vertonen nog altijd epilepsieaanvallen ondanks correcte inname van twee verschillende anti-epileptica. In afwachting van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen kunnen die patiënten goed worden geholpen met chirurgie. De indicatie voor chirurgie wordt echter duidelijk te weinig gesteld.

Over de prevalentie van longembolie bij patiënten die na een syncope op spoed terechtkomen voor een evaluatie bestaan tegenstrijdige cijfers. Deze auteurs gebruikten de longitudinale administratieve gegevens van vijf databases uit vier verschillende landen (Canada, Denemarken, Italië en de VS) voor een retrospectieve, observationele studie.

De standaardbehandeling van auto-immune hepatitis (AIH) bestaat uit corticosteroïden, al of niet in combinatie met azathioprine. Deze behandeling wordt echter slecht getolereerd of geeft onvoldoende ziektecontrole bij tot 20% van de patiënten. Zijn mycofenolaat mofetil (MMF) en tacrolimus in tweede lijn doeltreffend bij deze patiënten?

Er bestaat nog geen heel goede behandeling voor een primair of secundair progressieve multipele sclerose, maar daar zou weleens verandering in kunnen komen, te oordelen naar klinische studies die op het recente congres van het ECTRIMS werden gepresenteerd. Eén van de geneesmiddelen die in Parijs werden besproken, is ibudilast. Blijkens de resultaten van de SPRINT-studie zou dat weleens een goede kandidaat kunnen zijn voor neuroprotectie bij MS.

De handicap verminderen, de letsels tegengaan en het hersenvolume vrijwaren, zijn de doelstellingen bij de behandeling van multiple sclerose. Siponimod blijkt het niet slecht te doen, zoals Robert Fox (Cleveland, OH, VS) heeft aangetoond.

De term e-Health dekt veel ladingen gaande van een elektronisch medisch dossier tot communicatie met de patiënt of tussen gezondheidswerkers via elektronische weg. Er werd nu een app ontwikkeld die specifiek gericht is op de patiënt.

Over de klinische manifestaties van leversarcoïdose is niet veel gekend. Daarom werden de gevallen van sarcoïdose met leveraantasting uit de database van Olmsted County (Minnesota, VS) van 1976 tot 2013 opgezocht: 19 sarcoïdosepatiënten van de 345 gevonden casussen (6%) had leveraantasting. Wat waren de klinische manifestaties?

Drie fase 3-studies, de studies EVOLVE 1 en 2 (galcanezumab), HALO EM (fremanezumab) en PROMISE -1 (eptinezumab), hebben voor het eerst aangetoond dat deze drie monoklonale antistoffen, die CGRP direct remmen, de maandelijkse frequentie van migraineaanvallen bij patiënten met episodische migraine snel met bijna 50% verlagen en zo het functioneren en de levenskwaliteit van de patiënten verbeteren.

Twee steekproeven, die met een tussenpoos van 17 jaar werden uitgevoerd bij astmalijders, hun naaste gezinsleden en zorgverstrekkers in meerdere Europese landen, de VS, Brazilië en Japan, tonen maar weinig evolutie inzake de behandeling, de ernst van de dagelijkse symptomen en de levenskwaliteit. Al die patiënten zijn nog altijd sterk beperkt in hun sociale, gezins- en beroepsleven.

Het belang van nieuwe informatie- en communicatietechnieken staat buiten kijf, ook in de medische wereld. Er bestaan tal van apps voor telegeneeskunde. Bestaat er ook een voor de ziekte van Parkinson?

Christopher Cannon heeft de resultaten gepresenteerd van de RE DUAL PCI-studie, over patiënten met een atriumfibrillatie en coronair lijden bij wie een angioplastiek werd uitgevoerd. Die studie heeft een combinatie van dabigatran en een P2Y12-remmer vergeleken met de klassieke drievoudige combinatietherapie, zijnde een VKA, acetylsalicylzuur en een P2Y12-remmer. Doel was om na te gaan of een tweevoudige combinatietherapie het risico op trombose even goed verlaagt en minder bloedingen veroorzaakt.