...

Het onderzoek, dat in feite bestond uit twee studies, werd uitgevoerd bij ongeveer 2100 patiënten van minstens 12 jaar met een matig ernstig tot ernstig astma. Alle patiënten werden behandeld met inhalatiepreparaten. De patiënten van de tweede studie kregen tevens orale corticosteroïden. De patiënten werden in twee groepen ingedeeld. Eén groep kreeg dupilumab 300 mg om de 2 weken gedurende een jaar en de andere een placebo. Dupilumab is een monoklonale antistof gericht tegen interleukine-4 en interleukine-13, die wordt gebruikt bij de behandeling van eczeem. Resultaat: het aantal ernstige astma-aanvallen daalde met bijna de helft in de dupilumab-groep in vergelijking met de placebogroep. De eensecondewaarde (ESW) steeg met 110-200 milliliter. Het sterkste effect werd waargenomen bij patiënten met een hoog aantal eosinofiele granulocyten: bij de patiënten met > 300 eosinofiele granulocyten/mm³ was de incidentie van ernstige astma-aanvallen 71% lager in de dupilumabgroep dan in de placebogroep.Voor de ongeveer235 miljoen astmalijders in de wereld is dat goed nieuws. Dupilumab werd in 2017 geregistreerd in de VS voor de behandeling van eczeem. De kostprijs is echter een enorm probleem: 37 000 dollar per jaar.(referentie: New England Journal of Medicine, 21 mei 2018, DOI: 10.1056/NEJMoa1804093)