...

Meer specifiek werd in 204 landen en gebieden gekeken naar de prevalentie, sterfte en voor invaliditeit gecorrigeerde levensjaren (DALY's) als gevolg van astma en de daaraan toe te schrijven risicofactoren voor de periode 1990-2019. Alle schattingen werden gepresenteerd als tellingen en gestandaardiseerde leeftijdspercentages per 100.000 inwoners. In 2019 waren de wereldwijde leeftijdsgestandaardiseerde puntprevalentie en sterftecijfers voor astma 3.415,5 en 5,8 per 100.000, wat neerkomt op een daling van respectievelijk 24% en 51,3% sinds 1990. In 2019 was het wereldwijde voor leeftijd gestandaardiseerde DALY-percentage 273,6 wat een daling van 42,5% is sinds 1990.De wereldwijde puntprevalentie van astma was in 2019 het hoogst in de leeftijdsgroep 5-9 jaar oud. De VS had de hoogste leeftijdsgestandaardiseerde puntprevalentie van astma in 2019 (10.399,3 per 100.000) en Oost-Azië had de laagste (2.025,5 per 100.000). Van 1990 tot 2019 is het aantal voorkomende gevallen van astma gestegen van 226,9 miljoen naar 262,4 miljoen, met het grootste aantal voorkomende gevallen in Zuid-Azië en Noord-Amerika. Over het algemeen nam de last van astma af met toenemende sociaal-demografische index. Wereldwijd droegen een hoge body mass index (16,9%), roken (9,9%) en verwekkers van beroepsastma (8,8%) bij aan de DALY's voor astma van 2019.De auteurs besluiten dat de wereldwijde last van astma tijdens de onderzoeksperiode afnam. Dit is eerder te te wijten aan een vermindering van het aantal sterfgevallen dan aan een verminderde prevalentie. Astma blijft een belangrijk probleem voor de volksgezondheid, vooral in regio's met een lage sociaaleconomische ontwikkeling. Bron: Safiri S, Carson-Chahhoud K, Karamzad N, et al. Prevalence, deaths and disability-adjusted-life-years (DALYs) due to asthma and its attributable risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019. Chest. 2021 Oct 23:S0012-3692(21)04206-9. doi: 10.1016/j.chest.2021.09.042. Epub ahead of print. PMID: 34699773.