...

Verschillende interventies voor de preventie van BPD zijn bestudeerd, maar het individuele effect was ofwel bescheiden of enkel op korte termijn voordelig. Van 2009 tot 2019 werd een onderzoek uitgevoerd in de VS naar de ontwikkeling en implementatie van een nieuw zorgsysteem voor de preventie van BPD bij 484 baby's (gemiddelde zwangerschapsduur 28,6 weken) die opgenomen waren op een niveau 3 neonatale ICU. De onderzoekers concentreerden zich op drie periodes binnen het kwaliteitsverbeteringsplan: baseline (2009), de periode van initiële wijzigingen (2010-2014) en de volledige implementatie van het plan (2015-2019). Het kwaliteitsverbeteringsplan was gebaseerd op een gedeeld mentaal model gericht op preventie van BPD, de details van het zorgsysteem en de consistentie van de uitvoering ervan. De primaire uitkomstmaat, BPD bij zuigelingen geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 33 weken, daalde van 31% naar 1,6% tijdens de onderzoeksperiode (p < 0,001). Ook de gestandaardiseerde morbiditeitsratio voor geadjusteerde BPD was verlaagd van 1,2 naar 0,4. Eveneens was er een afname in de frequentie van gecombineerde BPD met ernstgraad 1, 2 en 3 (24,1% naar 9,3%; p < 0,008); graad 2 BPD daalde van 10,3% naar 2,7% (p = 0,02). De auteurs besluiten dat de ontwikkeling en implementatie van een gedetailleerde preventiebundel leidt tot een substantiële, aanhoudende daling van BPD. Zij menen dat de zorgbundel die ze beschrijven andere onderzoekers in staat zou moeten stellen om te evalueren of deze resultaten in andere centra kunnen worden gerepliceerd. Bron: Villosis MFB, Barseghyan K, Ambat MT, Rezaie KK, Braun D. Rates of Bronchopulmonary Dysplasia Following Implementation of a Novel Prevention Bundle. JAMA Netw Open. 2021 Jun 1;4(6):e2114140. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.14140. PMID: 34181013; PMCID: PMC8239950.