...

De studie die in Mexico werd gepresenteerd, werd uitgevoerd met een nieuwe versie van twee neutraliserende breedspectrumantistoffen, namelijk VRC01 en VRC07-523, waarvan de halfwaardetijd werd verlengd door toevoeging van een speciale sequentie van het oorspronkelijke eiwit. De zeven seropositieve patiënten van 18 tot 70 jaar hebben één dosis van de nieuwe versie gekregen, hetzij VRC01-LS hetzij VRC07-523-LS. Ze werden gedurende 3 dagen gevolgd om onmiddellijke reacties op te sporen en tot 56 dagen om latere bijwerkingen te detecteren. VRC07-523-LS had een beter virologische werkzaamheid dan VRC01-LS, maar veroorzaakte ook iets meer tijdelijke, immunologisch gemedieerde bijwerkingen zoals een plaatselijke ontsteking en lichte symptomen, vooral koorts. Met VRC07-523-LS werden ook twee klinisch significante bijwerkingen gezien, namelijk een verdoofd gevoel op de plaats van injectie, dat na een dag verdween, en een tijdelijke daling van het aantal neutrofiele granulocyten, dat weer normaal werd na acht dagen. Na infusie van VRC01-LS daalde de initiële virale belasting met factor 3 en na infusie van VRC07-523-LS daalde die met factor 16. Gezien die geruststellende gegevens zal de verdere ontwikkeling van neutraliserende breedspectrumantistoffen worden gefocust op VRC07-523-LS. Binnenkort zal een studie worden gestart met VRC07-523-LS in combinatie met cabotegravir om de twee maanden. De ontwikkeling van neutraliserende breedspectrumantistoffen vordert dus.Ref.: Chen G. et al. WEAA0304, IAS 2019, Mexico.