...

Op 24 september waren 805 gevallen gerapporteerd van longletsel geassocieerd aan het gebruik van e-sigaretten of producten die bij het vapen gebruikt worden. In 69% van de gevallen betrof het mannen. Twee derde (62%) van de gevallen waren 18-34 jaar oud; 22% waren 18-21 jaar oud en 16% was minder dan 18 jaar oud. Twaalf doden werden inmiddels geconfirmeerd. De specifieke chemische blootstelling die de longletsels veroorzaakt is nog ongekend. Data van 514 patiënten met betrekking tot de substanties die gebruikt werden bij het vapen, in de 30 dagen vooraleer de symptomen optraden, suggereren dat tetrahydrocannabinol (THC) een rol speelt. De meeste patiënten gebruikten THC of producten die THC en nicotine bevatten. Sommigen gebruikten enkel nicotine-bevattende producten. De respiratoire symptomen van de gerapporteerde longletsels/ziekten waren uiteenlopend, en traden op binnen de paar dagen of weken na gebruik van e-sigaretten.De CDC werkt momenteel samen met de verschillende staten aan een gevalsdefinitie om geconfirmeerde of mogelijke gevallen op een consistente wijze te classificeren. Zolang het onderzoek loopt raadt de CDC aan om geen e-sigaretten te gebruiken, in het bijzonder wanneer ze THC bevatten.Bron: Website CDC - 27 september 2019