...

CleanUP-IPF is een pragmatische, gerandomiseerde, niet-geblindeerde klinische studie uitgevoerd bij 513 patiënten ouder dan 40 jaar tussen augustus 2017 en juni 2019 op 35 locaties in de VS. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd om antimicrobiële middelen of alleen standaardzorg te krijgen. De antimicrobiële middelen waren co-trimoxazol of doxycycline. Er werd geen placebo toegediend in de groep die alleen standaardzorg kreeg.Het primaire eindpunt was de tijd tot de eerste ziekenhuisopname om respiratoire redenen of mortaliteit door alle oorzaken. Het onderzoek werd in december 2019 wegens futiliteit beëindigd. Na een gemiddelde opvolging van 13,1 maanden traden in totaal 108 voorvallen voor het primaire eindpunt op: 52 voorvallen in de groep die standaardzorg plus antimicrobiële therapie kreeg en 56 voorvallen in de groep met enkel standaardzorg, zonder significant verschil tussen de groepen (aangepaste HR: 1,04; 95% CI, 0,71-1,53; p=0,83]. Tussen de twee antibioticagroepen was geen statistisch significant verschil. Ernstige bijwerkingen bij de groep die standaardzorg plus antimicrobiële middelen versus enkel standaardzorg kregen waren: respiratoire bijwerkingen (16,5% versus 10,0%), infecties (2,8% versus 6,6%), diarree (10,2% vs 3,1%) en huiduitslag (6,7% vs 0%).De auteurs besluiten dat hun bevindingen de behandeling van IPF-patiënten met deze antibiotica om de klinische uitkomsten van deze ziekte te verbeteren niet ondersteunen. Martinez FJ et al. CleanUP-IPF Investigators of the Pulmonary Trials Cooperative. Effect of Antimicrobial Therapy on Respiratory Hospitalization or Death in Adults With Idiopathic Pulmonary Fibrosis: The CleanUP-IPF Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021 May 11;325(18):1841-1851. doi: 10.1001/jama.2021.4956. PMID: 33974018; PMCID: PMC8114133.