...

SPIROMICS is een multicentrisch, observationeel onderzoek bij patiënten in de leeftijd van 40-80 jaar, afkomstig van acht locaties in de VS. Deze specifieke analyse binnen SPIROMICS betrof 331 deelnemers, waaronder 40 gezonde niet-rokers, 90 rokers/ex-rokers met risico op COPD en 201 rokers/ex-rokers met COPD. In de analyse werden MUC5AC en MUC5B gekwantificeerd door middel van stabiele isotoop-gelabelde massaspectrometrie in geïnduceerde sputummonsters van de drie groepen.Deelnemers werden uitgebreid gekarakteriseerd aan de hand van COPD-gerelateerde vragenlijsten en verschillende functionele longtesten. De gegevens tonen dat een verhoogde MUC5AC-concentratie in de luchtwegen kan bijdragen aan het ontstaan, de progressie, het risico op exacerbatie en de algehele pathogenese van COPD. Vergeleken met MUC5B werden grotere relatieve veranderingen in MUC5AC-concentraties waargenomen in functie van COPD-ernst, en de MUC5AC-concentratie lijkt een objectieve biomarker te zijn om ziekte te detecteren bij risicopatiënten. De auteurs besluiten dat hun gegevens suggereren dat MUC5AC-inducerende routes potentiële doelen kunnen zijn voor therapeutische strategieën. MUC5AC zou een nieuwe biomarker kunnen zijn voor de prognose van COPD maar ook voor het testen van de werkzaamheid van nieuwe geneesmiddelen.Bron:Radicioni G, et al. Airway mucin MUC5AC and MUC5B concentrations and the initiation and progression of chronic obstructive pulmonary disease: an analysis of the SPIROMICS cohort. Lancet Respir Med. 2021 May 28:S2213-2600(21)00079-5. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00079-5. Epub ahead of print. PMID: 34058148.