Veneuze trombo-embolie, atriumfibrillatie, ischemisch hartlijden ... Professor Thomas Vanassche (Leuven, België) licht de huidige indicaties voor NOAC's (novel oral anticoagulants) toe. Gezien de uitbreiding van het aantal indicaties en de diversiteit van de verschillende NOAC's wordt de taak van de clinicus soms complexer.

In noodsituaties, zoals een trauma, kan het nodig zijn om snel het effect van een behandeling met anticoagulantia om te keren. Wat kunnen we verwachten van een antidotum?

Is een elektrocardiogram een goede manier om bij sportlui boven de 35 jaar afwijkingen op te sporen die kunnen leiden tot een plotselinge dood? En, als dat het geval is, moeten we dan de voorkeur geven aan de elektrocardiografische criteria van de ESC, die van Seattle of de internationale criteria van 2018?

Vaak wordt een supplement van omega 3-vetzuren aangeraden. De ASCEND-studie plaatst vraagtekens bij het belang daarvan.

Uitvoerbaar, veilig, in wezen doeltreffend... Maar voldoet deze percutane techniek om de mitralisklep te herstellen aan de strenge evaluatiecriteria die in de MITRA.fr-studie zijn vastgelegd? Professor Jean-François Obadia (Lyon, Frankrijk) gaf tekst en uitleg in de Hot Lines-sessie.

Een app en een smartphone kunnen een revolutie teweegbrengen in de opsporing van atriumfibrillatie (AF). Pieter Vandervoort (Genk) geeft tekst en uitleg. De app Fibricheck had op het ESC 2017 al de prijs gewonnen voor beste digitale toepassing in de gezondheidszorg.

De ART-studie (Arterial Revascularisation Trial) heeft de tienjaarsresultaten van uni- en bilaterale transplantatie van de arteria thoracica interna bij coronaire overbrugging vergeleken. Bij de interpretatie van de resultaten moet je blijkbaar rekening houden met de ervaring van de chirurg.

Het is duidelijk bewezen dat acetylsalicylzuur gunstige effecten heeft bij de secundaire preventie van hart- en vaataandoeningen. Waarom het dan ook niet in de primaire preventie voorschrijven bij patiënten die een hoog risico lopen?