De VTE-BLEED-score heeft haar nut bewezen bij het voorspellen van ernstige bloedingen bij patiënten die na een trombo-embolie een langdurige antistollingstherapie krijgen (vitamine K-antagonist, directe trombineremmer of directe factor Xa-remmer). Het is echter niet bekend of die score ook het risico op intracraniale bloedingen en dodelijke bloedingen voorspelt.

De VTE-BLEED-score omvat zes variabelen: actieve kanker (2 punten), mannelijk geslacht met ongecontroleerde hypertensie (1 punt), anemie (1,5 punten), voorgeschiedenis van bloeding (1,5 punten), leeftijd van 60 jaar of meer (1,5 punten) en nierinsufficiëntie (1,5 punten). Patiënten met een score lager dan twee lopen een laag risico. Patiënten met een score van twee of hoger lopen een hoog risico.

Een 4- tot 6-maal hoger risico

F.A Klok (Leiden, Nederland) heeft in München de resultaten gepresenteerd van een post-hocanalyse van de studies RE-COVER en HOKUSAI. De vorsers hebben de odds ratio van intracraniale en fatale bloeding berekend bij patiënten met een hoog risico versus patiënten met een laag risico.

De OR van intracraniale bloeding was 4,0, de OR van dodelijke bloeding 5,6 en de OR van intracraniale of dodelijke bloeding 4,7. De resultaten waren vergelijkbaar met de drie groepen van anticoagulantia. Met de VTE-BLEED-score kan je dus de patiënten opsporen die een 4- tot 6-maal hoger risico lopen op intracraniale en/of dodelijke bloeding. De auteurs zijn de mening toegedaan dat hun observatie invloed kan hebben op het beleid wat de duur van de antistollingstherapie betreft.

Klok FA et al. ESC 2018 Annual Meeting, abstract 256.

De VTE-BLEED-score heeft haar nut bewezen bij het voorspellen van ernstige bloedingen bij patiënten die na een trombo-embolie een langdurige antistollingstherapie krijgen (vitamine K-antagonist, directe trombineremmer of directe factor Xa-remmer). Het is echter niet bekend of die score ook het risico op intracraniale bloedingen en dodelijke bloedingen voorspelt.De VTE-BLEED-score omvat zes variabelen: actieve kanker (2 punten), mannelijk geslacht met ongecontroleerde hypertensie (1 punt), anemie (1,5 punten), voorgeschiedenis van bloeding (1,5 punten), leeftijd van 60 jaar of meer (1,5 punten) en nierinsufficiëntie (1,5 punten). Patiënten met een score lager dan twee lopen een laag risico. Patiënten met een score van twee of hoger lopen een hoog risico.Een 4- tot 6-maal hoger risico F.A Klok (Leiden, Nederland) heeft in München de resultaten gepresenteerd van een post-hocanalyse van de studies RE-COVER en HOKUSAI. De vorsers hebben de odds ratio van intracraniale en fatale bloeding berekend bij patiënten met een hoog risico versus patiënten met een laag risico.De OR van intracraniale bloeding was 4,0, de OR van dodelijke bloeding 5,6 en de OR van intracraniale of dodelijke bloeding 4,7. De resultaten waren vergelijkbaar met de drie groepen van anticoagulantia. Met de VTE-BLEED-score kan je dus de patiënten opsporen die een 4- tot 6-maal hoger risico lopen op intracraniale en/of dodelijke bloeding. De auteurs zijn de mening toegedaan dat hun observatie invloed kan hebben op het beleid wat de duur van de antistollingstherapie betreft. Klok FA et al. ESC 2018 Annual Meeting, abstract 256.