De experts hebben die vraag altijd vrij ontwijkend beantwoord: "Acetylsalicylzuur in de primaire preventie zou kunnen worden overwogen bij patiënten die een verhoogd risico lopen."

Diabetespatiënten behoren tot die categorie. De ASCEND-studie werd dan ook uitgevoerd bij diabetespatiënten. Jane Armitage (Oxford, Verenigd Koninkrijk) heeft de resultaten ervan gepresenteerd tijdens een 'hot lines'-sessie. De studie werd tegelijk online gepubliceerd in the New England Journal of Medicine.

Ongunstige balans

De ASCEND-studie heeft acetylsalicylzuur 100 mg vergeleken met een placebo bij 15.480 diabetespatiënten van gemiddeld 63 jaar zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis. De mediane follow-up bedroeg 7,4 jaar. De primaire eindpunten waren ernstige vasculaire accidenten en ernstige bloedingen.

De resultaten spreken voor zich: acetylsalicylzuur verlaagde het risico op ernstige vasculaire accidenten significant met 12%, maar verhoogde ook significant het bloedingsrisico (met 29%).

Geen enkele subgroep vond meer baat bij de behandeling. Volgens vroegere studies zou acetylsalicylzuur het risico op kanker verlagen, maar dat kon in deze studie niet worden bevestigd.

J Armitage et al., ESC annual meeting 2018, München. N Engl J Med, 26 augustus 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1804988. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804988?query=featured_home