Het is niet zo duidelijk omschreven wat we moeten doen bij patiënten die een ernstige functionele secundaire mitralisregurgitatie hebben. En de kwestie is verontrustend, omdat de regurgitatie een impact heeft op de prognose: hoe ernstiger ze is, hoe slechter de prognose.

Over het algemeen is een behandeling geïndiceerd. Gewoonlijk gaat het om een operatieve annuloplastiek, maar daar bestaat een alternatief voor: een percutane techniek om de mitralisklep te herstellen met de MitraClip, een soort van nietje.

Een kwestie van criteria

In de MITRA.fr-studie werden patiënten die met een MitraClip werden behandeld (intention to treat n = 152; per protocol n = 109) vergeleken met een controlegroep (ITT n = 152; PP n = 137). De patiënten in beide groepen kregen verder de beste medische zorg.

De resultaten in verband met de kwaliteit van het hulpmiddel bevestigen de vroegere gegevens. De inplanting werd met succes uitgevoerd en de regurgitatie verminderde. Er waren als gevolg van de ingreep geen overlijdens en geen urgente conversies naar de chirurgie. Er deden zich 3,5% vasculaire complicaties voor waarvoor een chirurgische ingreep of een transfusie nodig waren, en telkens 1,4% gevallen van cardiale embolie en van tamponade.

Helaas werd geen enkel gunstig effect waargenomen voor het voornaamste samengestelde evaluatiecriterium, de algemene mortaliteit en niet-voorziene heropnamen in het ziekenhuis wegens hartfalen op 12 maanden (OR = 1,16; P = 0,53). Er kon met de hierboven vermelde evaluatiecriteria geen enkele subgroep worden geïdentificeerd voor wie de MitraClip mogelijk gunstig is.

De MITRA.fr-studie bevestigt dus de veiligheid en de werkzaamheid van het hulpmiddel voor de vermindering van de regurgitatie, maar kan geen voordeel aantonen voor de prognose. De conclusie van JF Obadia: "Waarschijnlijk is de gereserveerde prognose van patiënten met functionele secundaire mitralisregurgitatie verbonden met de onderliggende cardiomyopathie. De mitralisregurgitatie is alleen maar een marker voor de ernst van het hartfalen."

Het is niet zo duidelijk omschreven wat we moeten doen bij patiënten die een ernstige functionele secundaire mitralisregurgitatie hebben. En de kwestie is verontrustend, omdat de regurgitatie een impact heeft op de prognose: hoe ernstiger ze is, hoe slechter de prognose.Over het algemeen is een behandeling geïndiceerd. Gewoonlijk gaat het om een operatieve annuloplastiek, maar daar bestaat een alternatief voor: een percutane techniek om de mitralisklep te herstellen met de MitraClip, een soort van nietje. Een kwestie van criteria In de MITRA.fr-studie werden patiënten die met een MitraClip werden behandeld (intention to treat n = 152; per protocol n = 109) vergeleken met een controlegroep (ITT n = 152; PP n = 137). De patiënten in beide groepen kregen verder de beste medische zorg.De resultaten in verband met de kwaliteit van het hulpmiddel bevestigen de vroegere gegevens. De inplanting werd met succes uitgevoerd en de regurgitatie verminderde. Er waren als gevolg van de ingreep geen overlijdens en geen urgente conversies naar de chirurgie. Er deden zich 3,5% vasculaire complicaties voor waarvoor een chirurgische ingreep of een transfusie nodig waren, en telkens 1,4% gevallen van cardiale embolie en van tamponade. Helaas werd geen enkel gunstig effect waargenomen voor het voornaamste samengestelde evaluatiecriterium, de algemene mortaliteit en niet-voorziene heropnamen in het ziekenhuis wegens hartfalen op 12 maanden (OR = 1,16; P = 0,53). Er kon met de hierboven vermelde evaluatiecriteria geen enkele subgroep worden geïdentificeerd voor wie de MitraClip mogelijk gunstig is.De MITRA.fr-studie bevestigt dus de veiligheid en de werkzaamheid van het hulpmiddel voor de vermindering van de regurgitatie, maar kan geen voordeel aantonen voor de prognose. De conclusie van JF Obadia: "Waarschijnlijk is de gereserveerde prognose van patiënten met functionele secundaire mitralisregurgitatie verbonden met de onderliggende cardiomyopathie. De mitralisregurgitatie is alleen maar een marker voor de ernst van het hartfalen."