Visoliesupplementen kennen een zeker succes. In het Verenigd Koninkrijk consumeert 31% van de onderdanen van de koningin visolie. De andere Europese landen blijven niet achter, en ook de Amerikanen zijn er dol op. Het succes kan worden verklaard door de talrijke voordelen die aan omega 3-vetzuren worden toegeschreven: goed voor het hart, de hersenen, het zicht, allergieën, de botten, de geestelijke gezondheid, enz. Maar wat blijft ervan over als we dat met een kritische blik van de Evidence Based Medicine bekijken?

De vraag is niet zo bijkomstig: het deel van de ASCEND-studie over visoliesupplementen werd tijdens de Hot Lines-sessie gepresenteerd en gelijktijdig online gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

De inclusiecriteria waren dezelfde als die voor het onderdeel over acetylsalicylzuur, waar we in onze vorige nieuwsbrief over geschreven hebben: minimumleeftijd 40 jaar en diabetes zonder cardiovasculaire antecedenten. In de studie werd een capsule met 1 g omega 3-vetzuren vergeleken met een placebo. De follow-up bedroeg 7,4 jaar. Er werden 15.480 personen opgenomen in de studie.

De voornaamste evaluatiecriteria waren ernstige vasculaire events: niet-dodelijk myocardinfarct, CVA zonder bloeding, transitoir ischemisch accident of overlijden met cardiovasculaire oorzaak.

Uit de resultaten blijkt dat er geen significant verschil is tussen de twee groepen. De eventsratio in de groep onder omega 3-vetzuren bedraagt 8,9% en 9,2% in de placebogroep (p = 0,55). Volgens L. Bowman is de studie robuust genoeg om de aanbevelingen die tot nu toe werden geformuleerd opnieuw te bekijken.

Tijdens de bespreking werden vragen gesteld over de dosis die in de studie werd toegediend (1 g). Dat bleek, op basis van oudere gegevens, de meest effectieve dosis te zijn. In theorie zou het effect van hogere dosissen kunnen worden bestudeerd. Maar er moet worden nagegaan of dat goed wordt verdragen. Wat dieetadvies betreft, zegt L. Bowman dat een capsule met visolie geen vis is. Aan de hand van de ASCEND-studie kan vis dus niet uit onze voeding worden geweerd.

N Engl J Med August 26, 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1804989. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804989?query=featured_home

Visoliesupplementen kennen een zeker succes. In het Verenigd Koninkrijk consumeert 31% van de onderdanen van de koningin visolie. De andere Europese landen blijven niet achter, en ook de Amerikanen zijn er dol op. Het succes kan worden verklaard door de talrijke voordelen die aan omega 3-vetzuren worden toegeschreven: goed voor het hart, de hersenen, het zicht, allergieën, de botten, de geestelijke gezondheid, enz. Maar wat blijft ervan over als we dat met een kritische blik van de Evidence Based Medicine bekijken?De vraag is niet zo bijkomstig: het deel van de ASCEND-studie over visoliesupplementen werd tijdens de Hot Lines-sessie gepresenteerd en gelijktijdig online gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.De inclusiecriteria waren dezelfde als die voor het onderdeel over acetylsalicylzuur, waar we in onze vorige nieuwsbrief over geschreven hebben: minimumleeftijd 40 jaar en diabetes zonder cardiovasculaire antecedenten. In de studie werd een capsule met 1 g omega 3-vetzuren vergeleken met een placebo. De follow-up bedroeg 7,4 jaar. Er werden 15.480 personen opgenomen in de studie. De voornaamste evaluatiecriteria waren ernstige vasculaire events: niet-dodelijk myocardinfarct, CVA zonder bloeding, transitoir ischemisch accident of overlijden met cardiovasculaire oorzaak. Uit de resultaten blijkt dat er geen significant verschil is tussen de twee groepen. De eventsratio in de groep onder omega 3-vetzuren bedraagt 8,9% en 9,2% in de placebogroep (p = 0,55). Volgens L. Bowman is de studie robuust genoeg om de aanbevelingen die tot nu toe werden geformuleerd opnieuw te bekijken.Tijdens de bespreking werden vragen gesteld over de dosis die in de studie werd toegediend (1 g). Dat bleek, op basis van oudere gegevens, de meest effectieve dosis te zijn. In theorie zou het effect van hogere dosissen kunnen worden bestudeerd. Maar er moet worden nagegaan of dat goed wordt verdragen. Wat dieetadvies betreft, zegt L. Bowman dat een capsule met visolie geen vis is. Aan de hand van de ASCEND-studie kan vis dus niet uit onze voeding worden geweerd.N Engl J Med August 26, 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1804989. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804989?query=featured_home