Alles over Verenigd Koninkrijk

Afgelopen maandag lanceerde de British Medical Association een bevraging onder 45.000 van haar leden over een staking van meerdere dagen. Als het antwoord eind februari 'ja' blijkt te zijn, dan zullen jonge artsen in maart drie dagen lang het werk neerleggen.

In een open brief vragen de Belgische artsen-, verpleegkundigen- en ziekenhuisorganisaties een versnelling in de opmaak van een nationaal sepsis plan.

In het Verenigd Koninkrijk bereiken alsmaar meer vrouwen die een hiv-infectie hebben opgelopen na verticale transmissie, de vruchtbare leeftijd en kunnen ze dus zwanger worden.

De Ierse tabakswetgeving scoort 82 op 100 en staat daarmee aan de top in een vergelijking van 37 Europese landen. België bekleedt met 59 punten de tiende plaats. Alle landen in Europa investeren extreem weinig in tabakspreventie en velen gaan er zelfs op achteruit. Dat alles blijkt uit de zopas publiek gemaakte nieuwe Tobacco Control Scale 2021.

In de Hygia Chronotherapy Trial, die in 2019 is gepubliceerd, was de cardiovasculaire prognose beter als de antihypertensiva 's avonds werden ingenomen (verschil van 45% versus inname 's morgens) (1).

Wie niet opdaagt voor een afspraak bij de huisarts of in het ziekenhuis, zal een boete van tien Britse pond (ongeveer 12 euro) moeten betalen. Die beslissing wil de Britse premierkandidaat Rishi Sunak doorvoeren als hij de nieuwe eerste minister wordt van het Verenigd Koninkrijk.

De huisartsgeneeskunde staat voor duidelijke, doelgerichte keuzes. Een nieuwe nota tekent daartoe een actieplan uit en wil zo bijdragen tot heldere uitgangspunten in de discussie over de toekomst van het beroep en de geïntegreerde zorg.

Zo bestempelde een spreker in het Iraanse parlement ooit chemische en biologische wapens, hoewel het auteurschap van deze uitdrukking hem niet toekomt.Er zit helaas een dubbele waarheid in: chemische en biologische wapens zijn relatief goedkoop, maar kunnen een massa leed aanrichten waarbij men de emblematische angst voor nucleaire incidenten even vergeet. Prof. Peter De Paepe (diensthoofd spoedgevallen, UZ Gent) legde op een recent webinar uit wat er zoal kan gebeuren als chemicaliën worden ingezet om te schaden.

Britse artsen luidden eind maart de alarmbel. Half april klokte het Verenigd Koninkrijk af op 74 gevallen van hepatitis van onbekende oorsprong bij jonge kinderen, in Spanje waren het er drie.