Alles over Nationale Raad van de Orde

Een geluidsopname van een consultatie is maar mogelijk met wederzijdse toestemming, zegt de Orde van Artsen - en het is maar één van de mogelijkheden.

U wenst als arts een afspraak te maken met een andere arts waarbij u die een praktijkruimte, materiaal en administratief en schoonmaakpersoneel ter beschikking stelt. Welke vergoeding kunt u daarvoor vragen? Kunt u een bepaald percentage van het ereloon van de andere arts als forfaitaire gebruiksvergoeding overeenkomen?

Dat een arts na een raadpleging op afstand een ziektebriefje schrijft, is niet uitgesloten maar zal eerder de uitzondering blijven, zo stelt de Orde in een nieuw advies.

Een patiënt vraagt u om bepaalde gegevens in zijn medisch dossier aan te passen of deze zelfs te wissen. Hij wijst daarbij onder andere op de zogenaamde GDPR-wetgeving die hem dit recht zou verlenen. Wat nu?

Enkele weken geleden werd in alle stilte de stekker uit www.mypsy.be getrokken. De ambitieuze Waalse applicatie bood Belgische psychologen beveiligde videochat aan. Nu rest er enkel nog een foutmelding.

De Nationale Raad van de Orde wil dat gezondheidsgegevens permanent beschikbaar zijn. De patiënt moet een GMD-houdend arts aanduiden, die het Sumehr up-to-date moet houden. De Orde wil het Sumehr ook inzetten voor de veiligheid van artsen en het tegengaan van geneesmiddelenmisbruik.

Op 25 oktober werd te Brussel het project 'Artsen in Nood' boven de doopvont gehouden door de Nationale Raad van de Orde van Artsen in aanwezigheid van Mevr. Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Vanaf 2020 moeten huisartsen de gegevens over hun patiënten verplicht registreren in een EMD. Dat stond al in het Actieplan e-Gezondheidszorg maar het wordt nu ook wet. De ministerraad keurde vandaag (vrijdag 24/6) een wetsvoorstel goed met 'diverse bepalingen over gezondheid'. Bij die diverse bepalingen hoort ook dat niet-zorgprofessionals onder bepaalde omstandigheden een oriënterende hiv-test kunnen afnemen, en dat de DGEC-controleartsen langere onderzoekstermijnen krijgen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info