...

Soms is het moeilijk voor de patiënt alle informatie te verwerken die zijn arts hem verstrekt - om vervolgens een 'informed consent' te geven. Denk maar aan een patiënt die de diagnose van kanker krijgt, en die naast het slechte nieuws alle overdonderende informatie moet verwerken over de voorgestelde behandelingsmogelijkheden. In het voorontwerp van de nieuwe wet op patiëntenrechten was opgenomen dat de patiënt het recht heeft om, mét medeweten van de arts, een geluidsopname van zijn gesprek met de arts te maken - "ten einde achteraf de verstrekte informatie nogmaals te kunnen beluisteren". De Nationale Raad van de Orde boog zich daar in september over. Ze stelt dat het heimelijk maken van een geluidsopname het vertrouwen van de arts schendt en een geldige reden is om de therapeutische relatie stop te zetten.Maar de Orde heeft er begrip voor dat de patiënt aan de mondelinge informatie tijdens het consult niet genoeg heeft, of er moeite mee heeft die volledig te verwerken om zelf tot een goed overwogen beslissing te komen. Patiënt en arts kunnen dan overeenkomen om een opname te maken. Maar ze moeten er zich wel bewust van zijn dat de aanwezigheid van een microfoon of camera de consultatie minder spontaan kan maken, waarschuwt de Orde. Er zijn ook andere manieren mogelijk, zoals het geven van meer aanvullende informatie op papier.