...

Het EMD wordt verplicht. Dat staat in punt 1 van het Actieplan e-Gezondheidszorg. Nieuwe huisartsen moeten het EMD gebruiken om gegevens vast te leggen vanaf 1 januari 2017. Vanaf 2020 moeten alle huisartsen dat doen. De wet 'diverse bepalingen over gezondheid' bevat de wijzigingen in de GVU-wet waarmee dat effectief geregeld wordt.Hiv-testsDat is maar een van de opvallende punten uit deze wet met diverse bepalingen - zoals beschreven in de persmededelingen van de minister en van de ministerraad. Een ander opvallend punt is dat niet-gezondheidsprofessionals voortaan sommige "oriënterende" diagnostische tests zullen kunnen afnemen. Als voorbeeld worden bepaalde hiv-tests genoemd.Over de uitvoering van hiv-tests door niet gezondheidsprofessionals is in de Kamer al enige tijd een debat op gang. Dat mondde uit in een resolutie die in de plenaire zitting van 28 april jl. werd goedgekeurd. De bedoeling is een betere opsporing van hiv-infecties mogelijk te maken. De Hoge Gezondheidsraad en de Nationale Raad van de Orde brachten hierover een advies uit.Het wetsvoorstel moet wijzigingen aanbrengen in de wet op de uitoefening van gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 (de WUG-wet, het vroegere KB78). Opdat die wijzigingen wanneer ze zijn doorgevoerd echt van kracht kunnen worden, zijn nog een aantal uitvoeringsbesluiten nodig.ToekomspactEen aantal maatregelen die het Toekomstpact in vooruitzicht stelde, worden ingevoerd. De farmaceutische industrie moet alle geschenken en voordelen die ze geven aan zorgprofessionals en aan organisaties binnen de gezondheidszorg melden op de website betransparant.be - die transparantie wordt binnenkort ook wet. De uiteindelijke bevoegdheid en controle ligt bij de FAGG.Verder vermindert de vergoedingsbasis voor combinatiepreparaten waarvan het octrooi vervallen is, dat is wanneer het referentieterugbetalingssysteem van toepassing wordt voor een van de samenstellende actieve bestanddelen.De subsidiaire heffing wordt beëindigd en er wordt overgestapt op een compenserende heffing die is vastgesteld op 2,5% van het geneesmiddelenbudget vanaf 2017 - zo luidt nog de mededeling van de ministerraad.