...

De Orde van de artsen kreeg de vraag of een attest van arbeidsongeschiktheid wel mogelijk is na een tele- of videoconsultatie. De deontologische regels voor het afleveren van zo'n verklaring zijn bij zo'n consultatie op afstand niet anders dan bij een gewone consultatie, redeneert de Nationale Raad.De arts moet voor een medisch advies objectieve gronden hebben - die zullen maar zelden alleen uit de anamnese kunnen gehaald worden. En in de regel zal de arts ook een goede kennis van de medische toestand van de patiënt moeten hebben, en toegang tot diens gezondheidsgegevens (medisch dossier).De arts zal een fysieke consultatie voorstellen als hij voor het afleveren van een ziektebriefje anders niet voldoende objectieve gegevens kan verzamelen.De Orde onderstreept verder:De Nationale Raad van de Orde herinnert ook aan zijn advies van 18 juni 2022 (a169012) met de deontologische regels van het teleconsult. Lees hier het volledige, huidige advies.