...

De Orde stelt in een recent advies een belangrijk geldend principe van e-health in vraag. De gegevensdeling in e-health vereist thans het informed consent van de patiënt.Maar dat de patiënt zich kan verzetten tegen het delen van gezondheidsgegevens brengt de zorgkwaliteit en de volksgezondheid mogelijk in gevaar, vindt de Nationale Raad. Gezondheidswerkers kunnen zo nodeloos blootgesteld worden aan besmetting met een ernstige ziekte, stipt de raad daarbij aan.'Te vrijblijvend'De Orde pleit voor "de invoering van een wettelijke verplichting voor de patiënt om een globaal dossier te laten beheren door een zelfgekozen [arts]".(*)De arts die het GMD van de patiënt bijhoudt dient het Sumehr regelmatig up te daten. Dat moet hij dan in de beveiligde "gezondheidskluizen" opladen: Vitalink, Brusafe en Intermed.De Orde vindt het bestaand e-gezondheidsplan en de financiële incentives voor patiënten en artsen ( respectievelijk om een GMD-houdend arts aan te wijzen en om Sumehrs op te laden) "te vrijblijvend".'Geïntegreerd patiëntendossier'De Orde introduceert daarom zelf een 'globaal actieplan' om de permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens te verzekeren. Volgens het advies moet elke patiënt een geïntegreerd patiëntendossier hebben dat alle gezondheidsgegevens bevat.Het geïntegreerd patiëntendossier moet de versnippering van de gegevens tegengaan die ontstaat doordat iedere zorgverlener een eigen patiëntendossier bijhoudt.Maar de Nationale Raad ziet in zijn advies een geïntegreerd patiëntendossier blijkbaar niet als een centraal dossier met input vanuit die verschillende dossiers. "Dergelijk concept bestaat reeds in de vorm van het globaal medisch dossier dat de huisarts bijhoudt", luidt het in de tekst.Maatschappelijke problemenHet Sumehr zoals de Orde het ziet kan een oplossing betekenen voor verschillende maatschappelijke problemen, leest men verder. Het kan helpen bij de "rationalisering van de uitgaven" door het voorkomen van een "nutteloze en soms gevaarlijke herhaling van onderzoeken."Maar het Sumehr kan ook een "red flag" bevatten die risicogedrag van de patiënt signaleert, om de arts te beschermen tegen agressie (zie box hieronder). Het Sumehr moet ook het bestaan van toxicomanie vermelden zodat de patiënt niet geneesmiddelen kan 'shoppen' om zijn verslaving te onderhouden.De Orde waarschuwt wel dat zo een uitbreiding van de doelstelling van het Sumehr alleen maar kan gebeuren "binnen een strikt normatief kader".GegevensdelingHet advies stelt daarnaast nog duidelijk dat:De tekst met het advies over het Voorstel globaal actieplan - Permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens (a158001) vindt u op de website van de Orde.(*) Het laatste woord is in de tekst van het advies weggevallen.