...

Dokter Jeandarme heeft het dan over de zogenaamde 'Salduz-wet'. Deze is sinds november 2016 van kracht en houdt in dat een verdachte bij een politieverhoor recht heeft op de aanwezigheid van een advocaat.Dat ligt natuurlijk erg moeilijk bij een medisch onderzoek. Nochtans geldt de wet ook daarvoor. Naar aanleiding van de uitspraken van dokter Jeandarme nam professor em. Paul Cosyns (Universiteit Antwerpen) op de studiedag vanuit de zaal het woord. Hij wees erop dat de Nationale Raad van de Orde der artsen hierover een advies voorbereidt. "De Salduz-wet is intellectueel oneerlijk," aldus Cosyns. "De wet is bedoeld voor politionele verhoren maar wordt ook toegepast op medische onderzoeken. Daar staat hij haaks op. De aanwezigheid van een toeschouwer bij een psychiatrisch onderzoek belet het onderzoek zelf. Daarom wordt de bepaling die stelt dat er een advocaat aanwezig moet zijn best geschrapt. Een deskundige die zich in een situatie bevindt waarin hij zijn werk niet kan uitvoeren, doet dat werk beter niet. Dat is een gewetenskwestie." Het advies van de Orde der artsen gaat in die richting. In principe maakt de Orde het eind van deze week bekend.