Alles over Brussel

In het licht van de toenemende antibioticaresistentie onderzoekt de WHO of bacteriofagen een alternatief voor antibiotica kunnen zijn in de menselijke en dierlijke gezondheid, voedselproductie en milieusectoren.

In Vlaanderen en Wallonië mogen er extra toestellen voor 'magnetische resonantie'-tomografie bijkomen, in Brussel niet. De algemeen directeurs van de Brusselse acute ziekenhuizen eisen drie nieuwe MRI-toestellen voor het Hoofdstedelijk Gewest Brussel.

De directeurs van de Brusselse acute ziekenhuizen en de hoofden radiologie van de Brusselse ziekenhuizen zijn verontwaardigd over de recente beslissing van de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen bijkomende MRI-toestellen toe te kennen. Er zijn minstens drie nieuwe MRI-toestellen nodig, stellen ze.

Elk jaar overlijden er in België ruim 9.000 personen aan de gevolgen van roken, blijkt uit de recentste bevindingen van Sciensano. Dat komt neer op één overlijden per uur. Ondanks een dalende trend, blijven ongelijkheden bestaan, met een grotere impact bij mannen en in Brussel en Wallonië. Op World No Tobacco Day vraagt Sciensano meer aandacht voor de gevolgen van roken.

De VRGT vraagt huisartsen om waakzaam te blijven voor tuberculose. Via e-learning en video's kunnen artsen hun kennis van de ziekte opfrissen.

Het graspollenseizoen is officieel begonnen, volgens het meetnetwerk AirAllergy. Allergische patiënten lopen een verhoogd risico op symptomen.

Geluidshinder kan leiden tot slaapverstoring, leerachterstand, hoge bloeddruk en depressie. In de omgeving rond Brussels Airport lopen zo'n 160.000 mensen een hoger risico door blootstelling aan te hoge geluidsniveaus. De Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een verbod op nachtvluchten tussen 23u en 7u.

Een studie uitgevoerd door het Intermutualistisch Agentschap (IMA) en het Riziv (RIZIV) belicht de risicofactoren voor langdurige arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Ze stelt een voorspellingsmodel voor dat het gezondheidsbeleid en de opvolging van patiënten door adviserend artsen en hun teams kan verbeteren.

Op basis van een therapeutische relatie en een vertrouwensband durven sommige slachtoffers van verkrachting het aan met hun huisarts over de geweldpleging te praten. Hoe kan men daarop reageren? Wat is het beleid, meer bepaald op medisch vlak?

Alle artsen hebben onder hun patiënten mensen met een psychotrauma of een posttraumatische-stresssyndroom (PTSS). Wat zijn de kenmerken en symptomen daarvan? Hoe kan men deze patiënten helpen?

Timemanagement is een vrij algemeen thema, dat alle werkenden en vooral zelfstandigen - en dus ook artsen - onder de knie moeten krijgen. Caroline Depuydt, diensthoofd van het Hôpital d'accueil spécialisé Fond'Roy en algemeen medisch directrice van Epsylon, het netwerk voor psychiatrische zorg in Brussel, legt uit wat timemanagement betekent voor artsen.

Veel kankerpatiënten hebben last van vermoeidheid, zowel acuut als chronisch. Bij borstkankerpatiënten blijkt het probleem meer uitgesproken te zijn. Volgens de literatuur kampt tot één derde van de borstkankerpatiënten met chronische vermoeidheid.

"De vier grootste doders van alle kankers in termen van het absolute aantal sterfgevallen per jaar zijn longkanker, dikkedarmkanker, prostaatkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen", legt dr. Jean-Benoît Burrion uit, medisch directeur van de vzw Bruprev en hoofd van de screeningskliniek van het Instituut Jules Bordet/HUB.

In oktober was er veel aandacht voor kankerscreening, denk maar aan de campagne van Think Pink rond borstkankerpreventie. Dit is ook elk jaar het moment voor Waalse parlementsleden om de stand van zaken in het zuiden van het land op te maken. Het doel is om nog meer te sensibiliseren en de deelname aan georganiseerde screenings te verhogen.

Het Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS) viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Net als bij de VIKZ is het hoofddoel van het platform het bevorderen van zorgkwaliteit, maar de ontwikkelde middelen verschillen. Denis Herbaux, de directeur van het PAQS, legt uit.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info