Alles over Brussel

De helft van de huisartsen en specialisten ouder dan 65 is nog steeds professioneel actief. Dat blijkt uit een uitgebreide enquête over de eindeloopbaanplanning bij artsen. De passie voor het vak, de onzekerheid over de continuïteit voor hun patiënten en financiële onrust zijn de belangrijkste redenen om aan de slag te blijven.

In samenwerking met de UA, VUB, UGent en ULiège lanceert de KU Leuven een nationale studie naar de effectiviteit van Camostat tegen covid-19. In Azië wordt dit goedkope medicijn al decennia lang gebruikt tegen een pancreasontsteking. De onderzoekers vragen in eerste instantie dat patiënten met symptomen zich aanmelden.

Op 21 december kwam er een nieuw tarievenakkoord tot stand tussen artsen en ziekenfondsen. U las misschien de tekst of vernam de krachtlijnen. Niet tevreden? Het akkoord wil het u gemakkelijker maken om het zelf te onderhandelen.

Vandaag is Petra De Sutter vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Als twee van de 1.150 artsen in het UZ Gent hadden we destijds weinig contact met elkaar. Toch begroet ze mij als een oude vriend.

We interviewen Dirk Ramaekers, voorzitter van de Taskforce Vaccinatie, op het hoogtepunt van de vierde golf. Vlaanderen heeft een hoge vaccinatiegraad, maar de pandemie breekt nieuwe records. Was dit de golf te veel?

In een goede helft van de Belgische gemeenten worden oproepen naar 1733 al afgehandeld volgens het handboek voor medische regulatie. MUG-interventies vinden in Vlaanderen opvallend minder vaak plaats dan in de rest van het land.

Tussen 1987 en 2016 kwam er dubbel zoveel geld beschikbaar in het zorgsysteem. Voor welzijnszorg of langdurige zorg zelfs vier keer zoveel. Daarbij komt dat in die periode technische apparatuur, sommige geneesmiddelen, generica... in prijs verlaagden.

Zorgorganisaties i-mens en Wit-Gele Kruis gebruiken voortaan allebei de webapp mijnThuisverpleging. Via deze app kunnen 170.000 patiënten en mantelzorgers hun elektronisch verpleegkundig dossier inkijken. Ook de samenwerking tussen verpleegkundigen, huisartsen en ziekenhuizen zal dankzij de app nog vlotter verlopen.

Een van dé symfonische hoogtepunten van het jaar zou wel eens de komst van het Mariinsky Orchestra met Valery Gergiev kunnen worden. Als het coronavirus geen stokken in de wielen steekt staat het orkest op zondag 19 december in de Henry Leboeufzaal bij Bozar met een programma dat liefhebbers van symfonische orkestmuziek ongetwijfeld doet watertanden.

Leopold I was amper 5 jaar koning van het jonge koninkrijk België toen de eerste trein op het Europese vasteland van Brussel naar Mechelen raasde. De kunstenaars stonden erbij en keken ernaar. Ze zagen hoe de trein zich door het landschap boorde, zij werden gefascineerd door de veranderingen die de aanwezigheid van de trein teweeg bracht in het stedelijk landschap. De trein werd het symbool van moderniteit en stuwde ook de kunst voort naar nieuwe horizonten.

Vijf openbare en twee privé ziekenhuizen gaan de krachten bundelen binnen het ziekenhuisnetwerk Chorus. Het kostte veel tijd, energie en vergaderingen om tot een akkoord te komen, maar uiteindelijk werden de statuten van het netwerk goedgekeurd door de raden van bestuur van de zeven ziekenhuizen.

Hij schrikt van de toestanden in de Franstalige Brusselse ziekenhuizen. "Een vriend daar was een hele tijd de enige gevaccineerde arts op zijn dienst", vertelt Wietse Wiels, vijfdejaars assistent neurologie in het UZ Brussel. Zelf zette hij alle zeilen bij om de onzin over het virus en de covid-vaccins te helpen ontkrachten, zowel in als buiten het ziekenhuis.

Met als slagzin 'Are You lost? organiseert de Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren-Specialisten in Psychiatrie nu vrijdag in de Beursschouwburg in Brussel een interessant symposium over 'policy making for dummies' in de psychiatrie.