Alles over Brussel

Communicatie en therapietrouw

In deze video beschrijft Françoise Poot, dienst dermatologie van het Erasmusziekenhuis, Brussel, waarom de arts-patiëntrelatie zo belangrijk is om de therapietrouw en de werkzaamheid van de behandeling te verbeteren. Ze herinnert eraan dat communicatie een kunst is, net zoals de geneeskunde zelf. Eigenlijk zouden de studenten die kunst moeten aanleren tijdens hun opleiding, maar in afwachting daarvan kan je cursussen communicatie volgen die gebaseerd zijn op luisteren, rollenspelen en het verwerven van vaardigheden.

De sollicitatie

Sinds de hervorming van de vervolgopleiding tot huisarts worden de sollicitaties voor de haio's ineens voor het hele pakket van drie jaar georganiseerd. Nu men ook besliste om de sollicitatieperiode uit te stellen van maart naar juli, kunnen opleiders en haio's best niet begin juli met vakantie vertrekken, kwestie van de betere stukken van de taart niet aan zich te laten voorbijgaan.

Bruxelles

Nieuw is het allerminst en dus kraait er geen haan meer naar. Maar opnieuw en dit voor de zoveelste keer blijkt uit de actuele status praesens van het aanbod aan Nederlandstalige gezondheidszorg in Brussel en de Vlaamse rand, hoe ontluisterend de toestand wel is.

Op weg naar bestedingsautonomie in de zorg

"Er bestaat consensus tussen Open VLD, CD&V en N-VA om de bijzondere financieringswet uit 1989 uit te breiden naar gezondheidszorg en welzijn. Dat zou een hele stap vooruit zijn. De middelen blijven dan federaal geïnd terwijl de gemeenschappen bestedingsautonomie hebben."

De laatste reis leidde naar Brussel

REEKS Naast Verdi en Rossini wordt Giacomo Puccini (1858-1924) beschouwd als één van de grootste Italiaanse operacomponisten. Hij was een rasechte Toscaan, maar wat weinigen weten is dat hij zijn laatste levensdagen in Brussel doorbracht, waar hij voor keelkanker behandeld werd. Hij overleed er onverwacht, vermoedelijk als gevolg van een cardiovasculair accident.

Catalaans surrealisme

EXPO Puur toeval: terwijl de Catalanen in Brussel betogen voor de Catalaanse kwestie, worden in de hoofdstad twee tentoonstellingen gewijd aan Catalaanse surrealisten. Met name Salvador Dalí en Joan Miró, twee van de belangrijkste kunstenaars van de 20ste eeuw. Het Magritte Museum confronteert het werk van zijn huisschilder Magritte met dat van Dali. De Spaanse ambassade zet haar deuren open voor een kleinschalige Miró-expo die de wereld zal rondreizen.

Een win-winsituatie om gezond te blijven

Een groep artsen, decanen geneeskunde, professoren, ziekenhuisbestuurders en andere zorgprofessionals roepen de federale onderhandelaars op om meer te investeren in preventieve gezondheidszorg.

Sunbeds and melanoma: Time to ban the tan?

In deze video legt Mariano Suppa (Brussel) uit waarom hij een vraagteken heeft geplaatst bij de titel die hem was voorgesteld: "Sunbeds and melanoma: Time to ban the tan." Een pleidooi voor een redelijke benadering, wat niet wegneemt dat hij fundamenteel niet gewonnen is voor het gebruik van een zonnebank, vooral door jonge mensen, getuige de vele artikels die hij daarover heeft gepubliceerd.

Een broeikas voor sociale geneeskunde

Ruim 40 jaar geleden werd in Kuregem door de dokters Rik Verhaaren en Louis Ferrant een artsenpraktijk opgericht in een oude landmeterswoning. Door de aankoop van de buurwoning en de tussenliggende tuin werd de oppervlakte inmiddels verdrievoudigd tot circa 1.000 m2 wat nodig was met circa 4.400 ingeschreven patiënten. Meer dan ooit is het WGC Medikuregem een ankerplaats in de zeer gekleurde wijk.

Drie concerten van toppianiste Khatia Buniatishvili in ons land

Hoog bezoek uit de pianistenwereld deze week: de Frans-Georgische pianiste Khatia Buniatishvili is te gast bij het Nationaal Orkest van België. In een Scandinavisch programma dat het orkest onder leiding van de Deense dirigent Michael Schoenwandt uitvoert, verwachten we een vurige vertolking van het pianoconcerto in a van Edvard Grieg.

Cardiale revalidatie mag niet te mals zijn

HARTFALEN Nieuwe begrippen geven revalidatie voor patiënten met hartfalen een andere wending: mobilisatie moet zo snel mogelijk plaatsvinden, en redelijk intensief nog wel. Het richtsnoer is de verbetering van de VO2max, die als geen ander de prognose voorspelt.

Doorkijkjes naar de menselijke ziel

Kent u het Millennium Iconoclast Museum of Art - kortweg MIMA - in Brussel? Indien niet, dan hebt u met de tentoonstelling 'Obsessions' die afgelopen weekend geopend werd, een uitstekende gelegenheid om met deze expositieruimte in de gebouwen van de vroegere brouwerij Belle-Vue langs het Kanaal in Molenbeek, kennis te maken.

Een Orde van tandartsen?

In het jaarverslag 2018 van de Federale Ombudsdienst Patiëntenrechten dat onlangs werd gepubliceerd, wordt gepleit 'voor een dringende oprichting van een Orde van tandartsen' (blz. 61). Het is wel zeer merkwaardig dat juist vanuit deze hoek een dergelijk pleidooi wordt gehouden.

Vrijheidsfestival bevrijdt de geest

Van 17 tot 26 oktober geeft het Festival van de Vrijheid in het Brusselse Théâtre National via debat, film, muziek, theater, fotografie en expo tegengewicht voor onze disfunctionele maatschappij. Van dEUS tot Kate Tempest, interessant om uw brein te laten werken en ontspannen, al dan niet tegelijkertijd.

Noordse films

FESTIVAL Tijdens het Nordic Festival komen alle mogelijke exponenten van Noord-Europese cultuur aan bod in Bozar. Te midden van al dat fraais tonen drie films de diversiteit van de Noord-Europese cinema.

Chronische urticaria blijft ondergediagnosticeerd

DERMATOLOGIE Bijna 50.000 Belgen vertonen chronische urticaria, een auto-inflammatoire ziekte, waarvan de diagnose vaak wordt gemist en die slecht wordt behandeld. Die ziekte heeft zeer negatieve invloed op de levenskwaliteit. Nochtans bestaan er oplossingen om de patiënten te verlichten.

Tweede PlanKad brengt artsenactiviteit in kaart

Voor de tweede keer publiceert de Planningscommissie een PlanKad-rapport. PlanKad koppelt het artsenkadaster aan andere databanken om een klaardere kijk te krijgen op de activiteit van artsen. Het tweede rapport analyseert de evolutie van het aantal actieve artsen van 2004 tot 2016.