...

De nood aan MRI-toestellen in Brussel is al sinds lange tijd bijzonder groot, stelt GIBBIS, de vereniging van gezondheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "Het aantal beschikbare toestellen op dit moment is veel te klein om te voldoen aan de steeds toenemende vraag, die nog wordt versterkt door de medische ontwikkelingen, de demografische groei en de attractiviteit van Brussel als hoofdstad van Europa.""Daardoor zijn de wachttijden voor een MRI-onderzoek in Brussel buitensporig lang: gemiddeld bijna drie maanden voor een onderzoek tijdens de werkuren, vier maanden voor een MRI van de wervelkolom en meer dan vier maanden voor een neurologische MRI", aldus GIBBIS.GIBBIS vindt het daarom "niet alleen onaanvaardbaar maar ook volstrekt onbegrijpelijk" dat minister Vandenbroucke 15 extra MRI-toestellen toewijst aan Vlaanderen, 5 aan het Waals Gewest, en geen aan Brussel. Het Koninklijk Besluit hierover verscheen op 30 mei in het Staatsblad - "aan de vooravond van de federale verkiezingen", zoals GIBBIS opmerkt.Alarmerende situatieDe lange wachttijden bezorgen de patiënten psychologische stress, en vormen een obstakel voor de diagnose en de opstart van behandelingen die soms van levensbelang kunnen zijn. Door deze vertragingen moeten patiënten lange afstanden afleggen om hun onderzoeken te laten uitvoeren. Gezien deze alarmerende situatie vragen de Brusselse acute ziekenhuizen dat er dringend een corrigerend Koninklijk Besluit komt dat minstens 3 MRI-toestellen toekent aan Brussel. Naast deze actie op korte termijn pleit GIBBIS ook voor het schrappen van de beperking op het aantal toestellen, zodat alle patiënten tijdig toegang krijgen tot deze technologie. "Dit is een groot onrecht, dat de dringende behoeften van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig negeert. Onze patiënten verdienen een onmiddellijk antwoord. Deze bijkomende toestellen zijn absoluut noodzakelijk om de toegang tot medische beeldvorming te verbeteren en een kwaliteitsvolle zorg te garanderen voor alle patiënten die in Brussel worden verzorgd, of ze nu in de hoofdstad wonen of niet, en om de huidige buitensporige wachttijden te laten dalen ", zegt Karel Van De Sompel, algemeen directeur van GIBBIS.