...

In 2014 legde toenmalig Minister Onkelinx in de laatste maanden van haar regeerperiode een koninklijk besluit vast om de Belgische beroertezorg te reorganiseren. Doel was om dicht bij de patiënt basiszorg aan te bieden in aangeduide beroerte-eenheden. Voor complexere, invasieve behandelingen zou er gewerkt worden naar centra voor invasieve beroertezorg (of S2-centra). Wegens jarenlange stilstand publiceerde ik als toenmalig voorzitter van de Belgian Stroke Council, meermaals een oproep in Artsenkrant om de overheden Federaal en Vlaams tot actie te roepen. Na een extra inspanning van Minister Frank Vandenbroucke is er beslist om op basis van wetenschappelijke evidentie het aantal centra te beperken tot 15 voor het Belgische grondgebied.Begin 2024 erkenden verschillende Franstalige regeringen al centra in Brussel en Wallonië. Op 16 mei toonde Minister Hilde Crevits daadkracht. Zij besliste op basis van het advies van het Vlaams Agentschap Zorg om acht centra op te nemen in de planning tot erkenning. Dit houdt nog geen erkenning in. Zij dienen nog een gefundeerd dossier over te maken waarbij het Vlaams agentschap de historische en actuele werking zal beoordelen. Deze beslissing is genomen aan de hand van decretaal vastgelegde criteria. Dit zijn zowel de jarenlange expertise van het centrum (dus minstens jaarlijks 50 interventionele neuroprocedures) en geografische spreiding van deze supraregionale functie. Deze laatste is noodzakelijk om elke Vlaamse patiënt dezelfde kans te geven om binnen een aanvaardbare rijtijd te behandelen.Als oud-voorzitter van de Belgian Stroke Council hoop ik dat hiermee het dossier zijn finale eindfase ingaat. Bedoeling is altijd geweest om de patiënt zijn beste kwaliteit van zorgen te kunnen geven, dicht bij de patiënt voor de basiszorg en zo nodig voor invasieve behandelingen in een centrum waar niet alleen aantallen, maar ook kwaliteit van zorg, onderzoek, opleiding en zorginnovatie minstens even belangrijk zal zijn. Ondanks de tegenwind die we mogen verwachten rond de erkenningen, hoop ik dat de Vlaamse neurologen weer meer focussen op wat echt telt, en dat is de Vlaamse beroertepatiënt en niets anders ....