...

Volgens het meest recente Tuberculoseregister werden 852 nieuwe tuberculosegevallen gemeld in 2022 in België. België maakt daarmee deel uit van een groep landen met lage incidentie, met 7,4 gevallen per 100.000 inwoners per jaar. Bij Belgen was de incidentie 3,2 per 100.000 inwoners. Bij personen met een niet-Belgische nationaliteit, voornamelijk uit landen waar tuberculose nog endemisch is, lag dit cijfer echter bijna elf keer hoger. Tuberculose komt in de grote steden vaker voor omdat men daar een hogere concentratie vindt van risicogroepen (kansarmen, daklozen, mensen uit landen met een hoge incidentie). De grootste risicogroep bestond uit verzoekers om internationale bescherming (18,5%). In 8,3% van de gevallen ging het om mensen zonder papieren, waarvan meer dan de helft zich in Brussel bevond. 8,3% van de gevallen waren contacten van TB-patiënten. 80% van de gevallen werd ontdekt doordat patiënten zelf met klachten bij de medische sector aankloppen. De VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheids-zorg en Tuberculose-bestrijding) roept artsen daarom op om alert te zijn voor de ziekte. De vereniging biedt daarvoor aangepast opleidingsmateriaal aan, bestaande uit een e-learningmodule 'Tuberculose: de essentie voor elke huisarts' en enkele video's. De e-learning geeft informatie over de ziekte, van symptoomherkenning tot behandeling. In de eerste video wordt de tuberculosescreening bij aanvragers van internationale bescherming besproken. Een tweede video toont hoe een THT (ook Mantouxtest of intradermotest genoemd) afgenomen wordt. De doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is om tegen 2050 tuberculose volledig te elimineren.