Het Riziv publiceerde net de nieuwe tarieven voor artsen en andere zorgverleners die vanaf 1 juni gelden. Die gaan 2% omhoog: een voorafname op de verwachte index van 7,84% die op 1 januari 2023 in zou gaan.

Uit het magazine

Het actieplan 2022-2024 is in de maak. Frank Robben lichtte op het colloquium van de informaticaverpleegkundigen - de 25ste editie van ICT4care - een tip op van de sluier: een geïntegreerd patiëntendossier, meer standaardisatie, een versoepeling van de toegangsmatrix, hergebruik van geanomiseerde gegevens,...

Uit het magazine

Het wettelijk kader dat het bedrijven mogelijk maakt om bij patiënten thuis medische apparatuur te installeren, bestaat. Het moet wel verder worden uitgewerkt. Een verplicht systeem van autocontrole is noodzakelijk. Daarbij kunnen door het FAGG goedgekeurde gidsen een mogelijk hulpmiddel zijn.

Uit het magazine

Op 28 mei 2002 kondigde Koning Albert II de wet betreffende de euthanasie af. Die werd bekend gemaakt in het Staatsblad van 22 juni 2002 en trad drie maanden later in werking. Een stand van zaken.

Uit het magazine

VUB, Sciensano, het Vlaamse en Brusselse Gewest roepen onderzoekers op om hun expertise rond proefdiervrije methoden zoveel mogelijk te delen via het digitale platform RE-Place. "Om maximaal gebruik te kunnen maken van deze kennis, is het van essentieel belang dat alle wetenschappers in België meewerken aan het RE-Place project."

Geert Verrijken

Gisterenavond reikte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op een druk bijgewoond event de 40ste Galenusprijs van Artsenkrant uit. De trofee voor het meest innovatieve geneesmiddel van 2021 ging naar Trodelvy®. Boston Scientific won met Farapulse de Galenusprijs in de categorie medische hulpmiddelen. De beste onderzoekster is Ana Beloqui (UCLouvain).

Hemato-oncologische patiënten worden in het bijzonder gekenmerkt door een enorme desintegratie van het immuunsysteem. Het lichaam wordt zeer kwetsbaar voor zowel endogene als exogene infecties, die ernstige complicaties kunnen teweegbrengen. Verschillende strategieën zijn doorheen de jaren ontwikkeld om de incidentie van infecties bij hematologische patiënten dan ook te reduceren. Hematoloog prof. Johan Maertens (UZ/KU Leuven) gaf in een voordracht een overzicht van de huidige stand van zaken.

Vrije tribune

De toekomst van de Vlaamse kinderen staat op het spel, schrijft de Vereniging Preventiearts. Een CLB-arts is niet langer vereist om de specialisatie jeugdgezondheidszorg of een gelijkgestelde opleiding te volgen voor een vaste benoeming in een CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). "Wij vrezen dat dit inboet op kwaliteit."

Veel verpleegkundigen op intensieve zorg staan op de rand van een burn-out en overwegen hun huidige baan te verlaten. Er moet dringend werk gemaakt worden van een betere erkenning, een passende verloning, een opwaardering van de opleiding, en een personeelsbezetting die strookt met internationale normen. Dat stelt het KCE in zijn nieuwste rapport.

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) start met een 'Obesitas Centrum Kind en Jeugd'. Het nieuwe centrum richt zich specifiek op kinderen vanaf elf jaar. Men gebruikt daarbij het 'S.L.I.M'-programma: een individuele behandeling met aandacht voor sport, gezonde levensstijl en motivatie.

Het Wit-Gele Kruis Limburg, Oost-Vlaanderen en Limburg gaan voor de ontwikkeling van een 'derde generatie' elektronisch verpleegdossier (EVD) in zee met nexuzzhealth. De samenwerking zou de thuisverpleegkundigen een uitgebreider beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt moeten opleveren.