"Tandartsen zijn voorstander van kwalitatieve, toegankelijke en persoonlijke tandheelkundige zorg. Een supplementenverbod ondermijnt deze principes want dit beperkt de patiënt in zijn keuzes", aldus Vincent Koningsveld, voorzitter van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.

In Brussel start op 15 december in samenwerking met een aantal hoofdstedelijke ziekenhuizen een proefproject met mobiele crisisteams geestelijke gezondheidszorg. Via een telefonisch contactpunt kunnen de teams de politie ook concreet bijstaan.

Het Riziv lanceert voor de vierde keer een indicator voor appropriate care. Ditmaal is de indicator gericht op de huisartsen. Zij moeten het aantal antibioticavoorschriften fors verminderen.

Bvas wil dat het aantal patiënten met een recht op verhoogde tegemoetkoming meer beperkt wordt. Vandaag heeft een vijfde van de bevolking dit statuut. Dat kan vooral de extramurale specialisten in grote problemen brengen.

Huisartsen die deelname aan (een van) de nieuwe barometers willen laten meetellen voor hun geïntegreerde praktijkpremie 2023, moeten in gang schieten. Zich registreren voor de diabetesbarometer moet voor maandag 28 november. Het Riziv laat weten dat de diabetesbarometer vanaf heden beschikbaar is in alle erkende huisartsensoftware. Voor de antibioticabarometer is er nog tijd tot in december.

De beroepsvereniging van oogartsen Academica Ophthalmologica Belgica heeft voor de Raad van State haar slag thuis gehaald. 'Oogzorg' staat niet langer in de lijst van paramedische beroepen. De lijst moet dus weer worden aangepast.

De twee Brusselse huisartsenkringen -Brusselse Huisartsenkringen (BHAK) en de Federatie van Brusselse huisartsenverenigingen (FBHV)- pakken uit met een gezamenlijk politiek memorandum. Dat is meteen een primeur. In een twaalf punten-programma verduidelijken ze hun toekomstvisie op de gezondheidszorg in de hoofdstad.

Voor federaal N-VA-parlementslid en tandarts Frieda Gijbels verrassen de verontrustende financiële resultaten van de algemene ziekenhuizen (Maha) niet. "Minister Vandenbroucke komt telkens met doekjes voor het bloeden in plaats van met echte structurele maatregelen", zegt ze.

De wetgeving op de jaarlijkse bijdrage die de Orde der artsen mag innen, is geen voorbeeld van helderheid. Welke raad van de Orde is nu eigenlijk bevoegd om de hoogte er van te bepalen? De nationale raad? De provinciale raad? Beide raden? Een arrest van de Raad van State van 20 oktober 2023 verschaft meer duidelijkheid.

"De ambitie is dubbel. Enerzijds het structurele personeelstekort aanpakken en anderzijds zorg van topkwaliteit aanbieden. Om dit te realiseren, moeten hokjes afgebroken worden en is maximale samenwerking en gegevensdeling nodig. Beschikbare middelen moeten transparant en doelmatig (efficiënt) ingezet worden. Wie in de zorg werkt, verdient waardering, steun en een eerlijke vergoeding."

"De financiële analyse van de algemene ziekenhuizen (Maha) toont aan dat we dringend moeten nadenken over de manier waarop we onze zorg organiseren en waar de overheidsmiddelen naartoe gaan. Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering dient samen te gaan met een globale hervorming van het zorglandschap en de plaats van de ziekenhuizen hierin."

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info