Uit het magazine

Een muzikale zomer in eigen land

De klassieke muziekwereld bevindt zich vanaf nu in zomermodus. Dat betekent echter niet dat de melomanen op hun honger moeten blijven zitten. Tal van organisatoren trekken de komende weken nog wat extra registers open en presenteren veelkleurige muzikale programma's. Zowel liefhebbers van muzikale openheid als van specialismen komen aan hun trekken.

Uit het magazine

Variatie in voorschrijven

De praktijkverschillen tussen pediaters in België zijn enorm. Zo schreef een kinderarts in het arrondissement Oudenaarde in 2017 voor 40 à 45% van zijn patiënten antibiotica voor. In het arrondissement Neufchâteau bedroeg dat percentage hetzelfde jaar slechts 10 à 15%.

Uit het magazine

Vincent Lambert: een verhaal zonder einde?

Hoewel de zorg die de Franse Vincent Lambert in leven hield enkele weken geleden stopgezet werd, besliste het hof van beroep in Parijs dat de behandeling alsnog heropgestart diende te worden. Vincent Lambert is al meer dan tien jaar verlamd en wordt sindsdien kunstmatig in leven gehouden.

Uit het magazine

Het wel en wee van een WVG-minister

Wouter Colson

Jo Vandeurzen werd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juli 2009, nadat hij met meer dan 69.000 voorkeurstemmen in het Vlaamse Parlement was verkozen. Na 10 jaar zet de 61-jarige Vandeurzen er een punt achter. Het Vlaamse volksgezondheidbeleid is sinds de jaren 1980 bij uitstek een christendemocratische bevoegdheid geweest - met een vijfjarig groen intermezzo tussen de CVP en de CD&V door. Of 15 jaar onafgebroken CD&V-bestuur nog een verlenging krijgt, is zeer de vraag.

Het kan enkel zoals Hugo Claus het deed

'Voor ik het vergeet', het meest recente boek van Wim Distelmans over het levenseinde bij dementie en wilsonbekwaamheid, verscheen midden mei en is al toe aan een tweede druk. "Een bewijs dat er veel onduidelijkheid bestaat over wat er momenteel kan en niet kan in ons land."

KCE: doelgroepen bariatrische chirurgie voorzichtig herbekijken

Het Federale Kenniscentrum pleit ervoor om, onder strikte voorwaarden en onder wetenschappelijke begeleiding, de indicaties voor bariatrische chirurgie uit te breiden. Ook bij zorgvuldig geselecteerde type 2-diabetespatiënten met een BMI tussen 30 en 35, en patiënten met morbide of ernstige obesitas jonger dan 18 jaar zou het Riziv de ingreep kunnen terugbetalen.

De ROI van preventie

Lode Godderis

De 18e-eeuwse filosoof David Hume zei: "Een verstandig mens laat de sterkte van zijn overtuiging afhangen van het bewijsmateriaal". Een dergelijke verstandige behoedzaamheid lijkt evenwel niet aan de orde als het om preventie gaat. Omdat de focus op welzijn toeneemt en diensten actief in de preventie hun bestaan meer en meer moeten rechtvaardigen aan overheid, werkgevers,... die steeds vaker een onmiddellijke en aantoonbare return on investment (ROI) willen, verschijnen er steeds meer economische evaluatiestudies.

Hoezo geneeskunde?

Ilse Degreef

Om met de deur in huis te vallen: geneeskunde is een grandioos 'foute' term. Deze noemer impliceert immers dat we met ons artsendiploma vooral of enkel genezen, het enige doel van ons handelen. We zouden dit ongetwijfeld allemaal heel graag willen. Maar dit is vanzelfsprekend niet altijd mogelijk. Met deze column wil ik vanuit een viertal invalshoeken hardmaken dat deze term soms meer kwaad dreigt te doen dan goed.

'Skepticus' professor Wim Betz overleden

Op 9 juni overleed professor huisartsgeneeskunde Wim Betz (76), voormalig diensthoofd huisartsgeneeskunde aan de VUB. Bekendheid verwierf hij vooral als fervent bestrijder van alternatieve geneeswijzen en medeoprichter van Skepp.

Nieuws over de EMD's

Huisartsenpakketten kunnen een aangepaste functie inbouwen die u verwittigt wanneer u het GMD van uw patiënt moet verlengen. Er is naar verluidt een nieuwe labelingsronde in het verschiet.

Help the system and let the system help you

Sofie Staelraeve

Er was vorige week nogal wat te doen rond het uitblijven van terugbetaling van digital health in België. In een artikel in De Tijd getuigden verschillende start-ups over hun focus op het buitenland in plaats van op de thuismarkt. Reden: het uitblijven van terugbetaling van apps en teleconsultaties, nochtans een van de grote voornemens voor deze legislatuur.

Recht op medische zorg in buitenland nog weinig bekend

Patiënten in Europa maken nog maar weinig gebruik van hun recht om in een ander EU-land medische, terugbetaalde zorg te krijgen. Slechts een minderheid onder hen is zich bewust van hun recht om een beroep te doen op gezondheidszorg in het buitenland. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een nieuw verslag.

Uit het magazine

Naar automatische toekenning sociaal statuut?

Het Riziv werkt aan een elektronische procedure voor het aanvragen van het 'sociaal statuut'. Dat zou het leven van artsen vergemakkelijken. En het zou vooral ten goede komen van de 10% artsen in opleiding die nu 'vergeet' om hun sociaal statuut aan te vragen.