"De co-governance die het Kartel en de Bvas voorstellen voor de ziekenhuizen zijn te verregaand en/of gaan in tegen alle regels van 'good governance'", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Als ook de ziekenfondsen hun voorstel hierover geformuleerd hebben, gaan de onderhandelingen van start. Al zullen ze niet snel afgerond zijn.

Eugene O'Neills Long Day's Journey into Night is een onvervalste theaterklassieker die echter opvallend weinig op de Vlaamse planken te zien is. De vorige versie die we ons herinneren, is die van het Kortrijkse Theater Antigone uit 2013. Het Antwerpse Zuidpool kiest voor een compromisloze enscenering waarin spel en tekst centraal staan, en doet dat met verve.

Scoren forfaitair gefinancierde multidisciplinaire groepspraktijken beter in de behandeling van diabetes type 2 dan solisten? Tot die conclusie kwam recent Antwerps onderzoek en het zorgde op twitter voor veel verontwaardiging bij solowerkende huisartsen. "Dit is vooral ideologisch geïnspireerd, luidt de kritiek.

Uit het magazine

Onder het motto 'Time to Move' vond op 11 maart in Leuven het internationale Transplantoux Symposium plaats. Marleen Louagie, adviseur-generaal bij de medische directie van het Riziv, lichtte er het nieuwe transversale zorgtraject 'pre- en posthabilitatie bij abdominale transplantatie' toe.

Uit het magazine

Steeds meer artsen kiezen voor een samenwerking in medische praktijken. Daar komen vragen en uitdagingen bij kijken die in de artsenopleiding niet altijd uitgebreid aan bod komen. Daarom organiseert Vives Hogeschool in juni een tweedaagse Master voor artsen over 'Samenwerken in de medische praktijk'.

Uit het magazine

"Het allerbelangrijkste, de rode draad, bij het aangaan van een associatie is de vraag: wat is het doel van de samenwerking? Vervolgens is het essentieel om bij de redactie statuten, overeenkomsten en reglementen met dat doel in overeenstemming te brengen."

Uit het magazine

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts/zorgverlener. Deze aflevering: pneumoloog Ann-Marie Morel verloor op korte tijd haar zus en broer aan kanker.

Ziekenhuisapothekers kunnen binnenkort bij een thuisopname voor de behandeling van de patiënt geneesmiddelen en hulpmiddelen afleveren, voor zover veiligheid en kwaliteit verzekerd blijven.

Uit het magazine

Bij astma is inflammatie een centraal gegeven. Het bestrijden daarvan is de basis van de behandeling. Daarnaast is het belangrijk snel symptomen te kunnen verlichten. Het beleid wordt bepaald door de ernst van de klachten en de leeftijd van het kind.