...

De Vlaamse Planningscommissie heeft de opdracht om de subquota aan de Vlaamse Regering te adviseren voor de vervolgopleidingen voor artsen en tandartsen die deel uitmaken van het federale quotum. Met de subquota wil de Vlaamse Regering beter en gerichter inspelen op de zorgnoden. Dat gebeurt ook door een limiet te zetten op disciplines waar er potentieel een te grote instroom is. Voor de specialisaties waar er in Vlaanderen grote tekorten vastgesteld worden, namelijk huisartsgeneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie, worden geen maximumquota bepaald, om de instroom daar zo maximaal mogelijk te houden. Geen quotum voor tandartsenDe Vlaamse Regering volgt het advies van de Vlaamse Planningscommissie voor tandarts-specialisten volledig. Voor de tandarts-specialisten adviseerde de Vlaamse Planningscommissie maximumquota van 12 voor orthodontie en van 5 voor parodontologie. Voor de richting algemeen tandarts wordt geen maximumquotum vastgelegd, om de instroom zo groot mogelijk te houden."Met deze subquota streven we een evenwichtiger zorgaanbod na voor de patiënt", zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. "We volgen de Vlaamse Planningscommissie in grote lijnen, maar zetten een grotere shift richting knelpuntspecialisaties in bij de artsen. Met name voor huisartsgeneeskunde vinden we dat de ambitie hoger mag worden gelegd." "Vlamingen moeten nu te vaak te lang wachten op een afspraak bij de dokter. Vroeger was dat vooral bij specialisten een probleem, nu steeds vaker ook bij de huisarts. Daarom zet Vlaanderen alle zeilen bij: we hebben ervoor gezorgd dat er fors meer studenten kunnen starten aan de doktersopleiding. En ook via de subquota sturen we richting de hoogste noden: meer huisartsen, maar ook meer kinder- en jeugdpsychiaters, want ook de noden rond mentaal welzijn zijn hoog", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.