Bedoeling is ervaringen uit te wisselen en na te denken over verdere stappen. Wie deel wenst te nemen kan registreren via evaluatie@cebam.be. Deelnemers ontvangen een vergoeding van €65.

De cultuurmeting is een onderdeel van het Evikey Netwerk (het voormalige EBP-Netwerk), dat een EBP-cultuur wil verankeren in de Belgische gezondheidszorg om kwaliteitsvolle, trans- & multidisciplinaire, patiëntgerichte, doelmatige en doeltreffende zorg te bevorderen. De bevraging richtte zich tot huisartsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, tandartsen, diëtisten, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten, vroedvrouwen, podologen en psychologen.

Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, helpt zorgverleners om in hun dagelijkse praktijk gebruik te maken van Evidence-Based Medicine.

Op de website Ebpracticenet zijn gevalideerde praktijkrichtlijnen en betrouwbare point-of-care-informatie zoals kritische artikelbesprekingen, patiëntenbrochures, meetinstrumenten en audiovisueel materiaal te vinden.

Bedoeling is ervaringen uit te wisselen en na te denken over verdere stappen. Wie deel wenst te nemen kan registreren via evaluatie@cebam.be. Deelnemers ontvangen een vergoeding van €65.De cultuurmeting is een onderdeel van het Evikey Netwerk (het voormalige EBP-Netwerk), dat een EBP-cultuur wil verankeren in de Belgische gezondheidszorg om kwaliteitsvolle, trans- & multidisciplinaire, patiëntgerichte, doelmatige en doeltreffende zorg te bevorderen. De bevraging richtte zich tot huisartsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, tandartsen, diëtisten, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten, vroedvrouwen, podologen en psychologen. Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, helpt zorgverleners om in hun dagelijkse praktijk gebruik te maken van Evidence-Based Medicine. Op de website Ebpracticenet zijn gevalideerde praktijkrichtlijnen en betrouwbare point-of-care-informatie zoals kritische artikelbesprekingen, patiëntenbrochures, meetinstrumenten en audiovisueel materiaal te vinden.