Dominique Dejonckheere, IT-directeur van het Agentschap Zorg en Gezondheid, is verantwoordelijk voor Vaccinnet. Het 17 jaar oude Vaccinnet is een uiterst geschikte tool voor de registratie van de covidvaccinaties, maar het moet dat dan wel doen voor de hele Belgische bevolking.

"Die uitbreiding mag je niet onderschatten. We moesten Vaccinnet op korte tijd tweetalig maken, laten integreren in toepassingen voor vaccinatoren, de koppeling naar het Rijksregister uitbreiden voor de inwoners van het Waals gewest,... Vooral, de vaccinatoren in de verschillende Gewesten krijgen opleiding en begeleiding. De helpdesk staat klaar, ook voor de ziekenhuizen en vaccinatiecentra in alle delen van het land. Drie vierden van de investeringen in dit project gaat naar die ondersteuning."

Focus op ondersteuning

"Aanvankelijk werd ons gevraagd Vaccinnet gebruiksklaar te maken voor de covidvaccinatie tegen begin maart 2021. Dat leek ons heel krap. Vervolgens kwam de vraag of Vaccinnet al operationeel kon zijn begin januari. Uiteindelijk waren we startklaar op 23 december - de eerste vaccins tegen covid werden in ons land toegediend op 28 december, en geregistreerd in Vaccinnet." Opdracht geslaagd, stelt Dejonckheere. "De vaccinatiecampagne loopt in de woonzorgcentra in heel het land, en die vaccinaties worden geregistreerd. Ik heb niet gehoord over grote problemen. Maar de uitbreiding was een hele opgave, waar soms tot 20 à 25 voltijdse krachten waren bij betrokken."

Uiteindelijk waren we startklaar op 23 december - de eerste vaccins tegen covid werden in ons land toegediend op 28 december, en geregistreerd in Vaccinnet.

"De registratie van het vaccin kan op verschillende manieren gebeuren. Je kunt een patiënt individueel registreren of een groepsbestand opladen, csv-bestanden met een 500-tal registraties." Je kunt inloggen op www. vaccinnet.be voor de registratie. Of je kunt de registratie doen vanuit een toepassing die gebruik maakt van de webservices van Vaccinnet, zoals het elektronische patiëntendossier. Een tiental pakketten voor huisartsen, arbeidsartsen, ziekenhuizen doen dat ondertussen al."We optimaliseren verder het systeem. Eind januari is er een nieuwe release van Vaccinnet en pas midden maart zal dit project afgerond zijn."

"Wat de opleidingen betreft wordt nu gefocust op de ziekenhuizen, en op de vaccinatiecentra. Eind vorige week werd de opdracht gegund voor de ontwikkeling van het systeem voor het afsprakenbeheer in de vaccinatiecentra. Dat moet begin februari beschikbaar zijn." Vanuit de vaccinatiecentra zal men natuurlijk ook vaccins kunnen registreren. "Van bij de start met het opladen van een groepsbestand, het gebruik van de webservices wordt een paar weken later mogelijk."

Ontsluiting

"Om de vaccinatiestatus van iemand te controleren, moet men niet in Vaccinnet zijn. De ontsluiting van die gegevens gebeurt via de eerstelijnskluis." In casu is het Vitalink die de vaccinatiegegevens over covid ter beschikking houdt voor heel België. Een arts in een ziekenhuis kan zien of iemand gevaccineerd is tegen covid. Een huisarts uit Luik kan de vaccinatiestatus van zijn patiënt controleren. Elke Belg van Veurne tot Neufchâteau kan zijn status checken via mijngezondheid.be of met de myhealthviewer. Dat verloopt transparant: de koppeling naar de gegevensbron gebeurt volledig op de achtergrond. Als er een besluit valt over het Europees vaccinatieattest, zal de burger dat attest ook via deze weg kunnen downloaden.

Vaccinnet heeft ook beperkingen. "Het weet wel of de registratie van de vaccinatie gebeurde in een woonzorgcentrum, door een arbeidsgeneeskundige dienst, in een ziekenhuis,... Maar het kent de doelgroep niet. Het weet niet hoeveel bewoners of personeelsleden in een woonzorgcentrum het vaccin moeten krijgen. Het kan niet registreren dat iemand het vaccin weigerde, en om welke reden. Daarom werd federaal afgesproken dat de woonzorgcentra dat soort gegevens nog extra aanleveren via een e-loket." Al deze data - van Vaccinnet en van het e-Loket - stromen door naar Sciensano.

Sciensano rapporteert de gegevens anoniem naar Europese instanties, naar het publiek en naar de FOD Volksgezondheid. Kurt Nys, IT-directeur van de FOD: "Wij weten hoeveel doses zijn toegediend van welk vaccin, of het om eerste of een tweede doses gaat, we kennen de gemeente en het geboortejaar van gevaccineerde personen, maar hebben geen data over wie het gaat."

Koppelingen naar andere databanken om na te gaan hoever de vaccinatie staat in bepaalde bevolkingscategorieën of om wetenschappelijk onderzoek te verrichten, vallen onder de verantwoordelijkheid van Sciensano. "Zo zou Sciensano de gegevens over vaccinatie kunnen koppelen aan CoBRHA om te weten te komen hoeveel artsen, verpleegkundigen of andere zorgberoepen het vaccin hebben gehad. Maar voor de opvolging van de vaccinatiecampagne verwachten we vooral dat we de vaccinatiegraad in kaart zullen brengen volgens de verschillende leeftijdsgroepen."

Controletoren

Met de gegevens die Sciensano levert organiseert de FOD Volksgezondheid de 'controletoren'. Die volgt de vaccinatiecampagne op de voet en stuurt de bevoorrading. "We weten dankzij de FAGG - het geneesmiddelenagentschap - hoeveel vaccins er worden geleverd en hoeveel we binnenkort zouden mogen verwachten. Met de FAGG en het logistieke bedrijf Medista houden we ook de leveringen in de gaten van het medisch materiaal. We weten door Sciensano hoeveel vaccinaties er worden toegediend op de eindbestemming - dat zijn nu vooral de woonzorgcentra en de ziekenhuizen. We houden bij hoeveel vaccins er verloren gaan. Met het FAGG en de regio's bepalen we de quota voor elke leveringspunt."

De situatie op het terrein is complex, en de informaticatoepassingen moeten ze in kaart kunnen brengen. De distributie van het Pfizer-vaccin en van het Moderna-vaccin verlopen verschillend - ze hebben ook verschillende doelgroepen. Van de huidige vaccins moeten twee doses worden toegediend, maar er komen misschien vaccins waarvan maar één dosis nodig is. Met dat alles en veel meer moet het IT-systeem voor de controletoren rekening houden. Wanneer nieuwe situaties zich voordoen moet je die snel kunnen incorporeren, legt Kurt Nys uit. Er zijn ook verschillen tussen de regio's. In Vlaanderen zetten eerstelijnszones vaccinatiecentra op, in Wallonië lijken ze nauwer verbonden met de ziekenhuizen.

Federaal is er een databank van de zogenaamde 'collectiviteiten': woonzorgcentra, gehandicapteninstellingen, maar ook scholen, enzovoort. Ze krijgen elk een id-nummer. Dat is belangrijk voor de teststrategie wanneer er bijvoorbeeld een uitbraak plaatsvindt. Maar deze 'collectiviteiten' of 'entiteiten' kunnen elk ook een rol spelen in de vaccinatiestrategie. De vaccinatiecentra krijgen tevens een id- nummer in deze databank - provisioneel al gekoppeld aan een Riziv-nummer.

Informatie voor professionals over Vaccinnet (onder meer handleidingen, video's, data van opleidingen) vind je op www.laatjevaccineren.be.

Het dashboard van Sciensano gebruikt de data van Vaccinnet om de evolutie van het aantal vaccinaties weer te geven. In www.laatjevaccineren.be vind je ook de vaccinatieteller.

Dominique Dejonckheere, IT-directeur van het Agentschap Zorg en Gezondheid, is verantwoordelijk voor Vaccinnet. Het 17 jaar oude Vaccinnet is een uiterst geschikte tool voor de registratie van de covidvaccinaties, maar het moet dat dan wel doen voor de hele Belgische bevolking."Die uitbreiding mag je niet onderschatten. We moesten Vaccinnet op korte tijd tweetalig maken, laten integreren in toepassingen voor vaccinatoren, de koppeling naar het Rijksregister uitbreiden voor de inwoners van het Waals gewest,... Vooral, de vaccinatoren in de verschillende Gewesten krijgen opleiding en begeleiding. De helpdesk staat klaar, ook voor de ziekenhuizen en vaccinatiecentra in alle delen van het land. Drie vierden van de investeringen in dit project gaat naar die ondersteuning." "Aanvankelijk werd ons gevraagd Vaccinnet gebruiksklaar te maken voor de covidvaccinatie tegen begin maart 2021. Dat leek ons heel krap. Vervolgens kwam de vraag of Vaccinnet al operationeel kon zijn begin januari. Uiteindelijk waren we startklaar op 23 december - de eerste vaccins tegen covid werden in ons land toegediend op 28 december, en geregistreerd in Vaccinnet." Opdracht geslaagd, stelt Dejonckheere. "De vaccinatiecampagne loopt in de woonzorgcentra in heel het land, en die vaccinaties worden geregistreerd. Ik heb niet gehoord over grote problemen. Maar de uitbreiding was een hele opgave, waar soms tot 20 à 25 voltijdse krachten waren bij betrokken." "De registratie van het vaccin kan op verschillende manieren gebeuren. Je kunt een patiënt individueel registreren of een groepsbestand opladen, csv-bestanden met een 500-tal registraties." Je kunt inloggen op www. vaccinnet.be voor de registratie. Of je kunt de registratie doen vanuit een toepassing die gebruik maakt van de webservices van Vaccinnet, zoals het elektronische patiëntendossier. Een tiental pakketten voor huisartsen, arbeidsartsen, ziekenhuizen doen dat ondertussen al."We optimaliseren verder het systeem. Eind januari is er een nieuwe release van Vaccinnet en pas midden maart zal dit project afgerond zijn." "Wat de opleidingen betreft wordt nu gefocust op de ziekenhuizen, en op de vaccinatiecentra. Eind vorige week werd de opdracht gegund voor de ontwikkeling van het systeem voor het afsprakenbeheer in de vaccinatiecentra. Dat moet begin februari beschikbaar zijn." Vanuit de vaccinatiecentra zal men natuurlijk ook vaccins kunnen registreren. "Van bij de start met het opladen van een groepsbestand, het gebruik van de webservices wordt een paar weken later mogelijk." "Om de vaccinatiestatus van iemand te controleren, moet men niet in Vaccinnet zijn. De ontsluiting van die gegevens gebeurt via de eerstelijnskluis." In casu is het Vitalink die de vaccinatiegegevens over covid ter beschikking houdt voor heel België. Een arts in een ziekenhuis kan zien of iemand gevaccineerd is tegen covid. Een huisarts uit Luik kan de vaccinatiestatus van zijn patiënt controleren. Elke Belg van Veurne tot Neufchâteau kan zijn status checken via mijngezondheid.be of met de myhealthviewer. Dat verloopt transparant: de koppeling naar de gegevensbron gebeurt volledig op de achtergrond. Als er een besluit valt over het Europees vaccinatieattest, zal de burger dat attest ook via deze weg kunnen downloaden. Vaccinnet heeft ook beperkingen. "Het weet wel of de registratie van de vaccinatie gebeurde in een woonzorgcentrum, door een arbeidsgeneeskundige dienst, in een ziekenhuis,... Maar het kent de doelgroep niet. Het weet niet hoeveel bewoners of personeelsleden in een woonzorgcentrum het vaccin moeten krijgen. Het kan niet registreren dat iemand het vaccin weigerde, en om welke reden. Daarom werd federaal afgesproken dat de woonzorgcentra dat soort gegevens nog extra aanleveren via een e-loket." Al deze data - van Vaccinnet en van het e-Loket - stromen door naar Sciensano. Sciensano rapporteert de gegevens anoniem naar Europese instanties, naar het publiek en naar de FOD Volksgezondheid. Kurt Nys, IT-directeur van de FOD: "Wij weten hoeveel doses zijn toegediend van welk vaccin, of het om eerste of een tweede doses gaat, we kennen de gemeente en het geboortejaar van gevaccineerde personen, maar hebben geen data over wie het gaat."Koppelingen naar andere databanken om na te gaan hoever de vaccinatie staat in bepaalde bevolkingscategorieën of om wetenschappelijk onderzoek te verrichten, vallen onder de verantwoordelijkheid van Sciensano. "Zo zou Sciensano de gegevens over vaccinatie kunnen koppelen aan CoBRHA om te weten te komen hoeveel artsen, verpleegkundigen of andere zorgberoepen het vaccin hebben gehad. Maar voor de opvolging van de vaccinatiecampagne verwachten we vooral dat we de vaccinatiegraad in kaart zullen brengen volgens de verschillende leeftijdsgroepen." Met de gegevens die Sciensano levert organiseert de FOD Volksgezondheid de 'controletoren'. Die volgt de vaccinatiecampagne op de voet en stuurt de bevoorrading. "We weten dankzij de FAGG - het geneesmiddelenagentschap - hoeveel vaccins er worden geleverd en hoeveel we binnenkort zouden mogen verwachten. Met de FAGG en het logistieke bedrijf Medista houden we ook de leveringen in de gaten van het medisch materiaal. We weten door Sciensano hoeveel vaccinaties er worden toegediend op de eindbestemming - dat zijn nu vooral de woonzorgcentra en de ziekenhuizen. We houden bij hoeveel vaccins er verloren gaan. Met het FAGG en de regio's bepalen we de quota voor elke leveringspunt." De situatie op het terrein is complex, en de informaticatoepassingen moeten ze in kaart kunnen brengen. De distributie van het Pfizer-vaccin en van het Moderna-vaccin verlopen verschillend - ze hebben ook verschillende doelgroepen. Van de huidige vaccins moeten twee doses worden toegediend, maar er komen misschien vaccins waarvan maar één dosis nodig is. Met dat alles en veel meer moet het IT-systeem voor de controletoren rekening houden. Wanneer nieuwe situaties zich voordoen moet je die snel kunnen incorporeren, legt Kurt Nys uit. Er zijn ook verschillen tussen de regio's. In Vlaanderen zetten eerstelijnszones vaccinatiecentra op, in Wallonië lijken ze nauwer verbonden met de ziekenhuizen. Federaal is er een databank van de zogenaamde 'collectiviteiten': woonzorgcentra, gehandicapteninstellingen, maar ook scholen, enzovoort. Ze krijgen elk een id-nummer. Dat is belangrijk voor de teststrategie wanneer er bijvoorbeeld een uitbraak plaatsvindt. Maar deze 'collectiviteiten' of 'entiteiten' kunnen elk ook een rol spelen in de vaccinatiestrategie. De vaccinatiecentra krijgen tevens een id- nummer in deze databank - provisioneel al gekoppeld aan een Riziv-nummer.