Alles over FAGG

De Leerstoel AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair) organiseert een postgraduaat in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek. De vijfde module behandelt 'Lichaamsmateriaal, geneesmiddelen en producten', en wordt gecoördineerd door Nick Van Gelder, hoofd van de juridische afdeling van het FAGG en gastprofessor aan de UAntwerpen.

Het ontwenningsplan voor benzodiazepines en z-drugs, dat aanvankelijk was aangekondigd voor de lente, ging al op 1 februari van start. Een goede samenwerking tussen huisarts en apotheker is de sleutel tot het succes ervan.

Al 15 jaar staat Xavier De Cuyper aan het hoofd van het federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Binnenkort gaat hij met pensioen - er wordt momenteel naar een opvolger gezocht. De administrateur-generaal blikt terug op de belangrijkste evoluties van het FAGG. Door de zorgcrisis heeft de bevolking het werk van het agentschap beter leren kennen, stelt hij vast.

In 2020 en 2021 zijn bijna 800 terugbetaalde generische geneesmiddelen voorgoed van de Belgische markt verdwenen. Door de vaste geneesmiddelenprijs en de stijgende inflatie zitten de producenten vaak tussen hamer en aambeeld, zegt Joris Van Assche van koepelorganisatie Medaxes.

De 'wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid' zal dan toch ooit eens door de Kamer raken. De Commissie Volksgezondheid keurde het wetsontwerp goed zonder 'artikel 69'. De monsterwet raakt de gezondheidszorg op heel wat vlakken.

Een registratie als donor voor organen en/of lichaamsmateriaal kan nu met enkele muisklikken. De FOD Volksgezondheid en het FAGG lanceren een nieuwe informatiecampagne, Beldonor.

Als eerste applicatie kan moveUP officieel rekenen op financiering door de Belgische overheid. De app wordt ingezet om patiënten met een knie- of heupprothese te ondersteunen tijdens hun revalidatie. Twee andere apps, rond slaaptherapie en rond oncologie, zitten in de pipeline.

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Een gesprek over verleden, heden en toekomst met kersvers voorzitter prof. Chris Ulens.

Vooral tijdens de eerste covidgolf werd in de zorg heel wat achterstand opgelopen. Dankzij de inspanningen van het zorgpersoneel is in veel sectoren de achterstand grotendeels ingelopen. Tijdens het symposium voor de uitreiking van de 'Prijs Specialist van het Jaar' werd een balans opgemaakt van twee jaar crisis.

Hoe vaak leest u de eID in van uw patiënt? Rekent uw software geen onterechte prestaties aan? De CAFC - de antifraudecommissie van het Riziv - zette vorige week zijn nieuwe actieplan online.

Artsen zijn deontologisch verplicht het voortouw te nemen bij het adviseren en promoten van vaccinatie tegen covid-19. Aldus een Ordinaal advies van januari. Teneinde het nietig te verklaren, werd er bij de Raad van State beroep tegen aangetekend. De verzoekers vingen bot en draaien op voor de gerechtskosten en een 'rechtsplegingsvergoeding' van 700 euro te betalen aan de Orde.

Artsen zijn deontologisch verplicht het voortouw te nemen bij het adviseren en promoten van vaccinatie tegen covid-19. Aldus een Ordinaal advies van januari. Bij de Raad van State werd er beroep tegen aangetekend teneinde het nietig te verklaren. De verzoekers vingen echter bot en draaien op voor de gerechtskosten en een 'rechtsplegingsvergoeding' van 700 euro, te betalen aan de Orde.

In een persbericht waarschuwt Bvas tegen een te grote bemoeizucht van de overheid bij het elektronisch voorschrift. Een wetsontwerp is in de maak dat de verantwoordelijkheid voor het beheer van de databank van e-voorschriften bij de FOD Volksgezondheid, het FAGG en het Riziv legt.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid maakte gisteren 27 mei bekend dat het FAGG een melding kreeg van een vrouw die na toediening van het Janssen-vaccin, een ernstige trombose ontwikkelde. Ondertussen ziet het er steeds meer naar uit dat de leveringen van het vaccin vertraging zullen oplopen.

De nieuwe versie van FarmaStatus, de online applicatie van het federale geneesmiddelenagentschap die de onbeschikbaarheden in ons land registreert, is sinds gisteren beschikbaar en biedt enkele interessante nieuwigheden.

Denemarken stopt met toediening van het AstraZeneca-vaccin nadat er iemand na de inenting overleed door trombose. In ons land zijn geen gevallen gemeld van trombose in die omstandigheden.

De ziekenhuisapothekers zijn vanaf het begin bij de uitstippeling van de vaccinatiestrategie betrokken. Hun rol is dan ook fundamenteel. Dat geldt evenzeer voor de officina-apothekers, die in de vaccinatiecentra een grote verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen als farmaceutisch expert.

Vorige lente waarschuwden Franse gezondheidsoverheden dat het gebruik van nsaid's, zoals ibuprofen, het risico op een ernstig verloop bij covid-19 kon doen toenemen. Een recent artikel in Annals of Rheumatoid Diseases brengt geruststellend nieuws.

Een grootschalige vaccinatiecampagne zoals tegen covid-19 vraagt om aangepaste tools om de vaccinatie te plannen en op te volgen. We spraken met twee informaticamanagers van de overheid.

De toediening van de tweede dosis van de covidvaccins moet verzekerd blijven. Maar buiten de gereserveerde stock hiervoor blijven er geen vaccins ongebruikt in de diepvriezer liggen, verzekert dokter Ramaekers op de Q&A voor de pers.