Alles over ESC

Idarucizumab versus dabigatran

In noodsituaties, zoals een trauma, kan het nodig zijn om snel het effect van een behandeling met anticoagulantia om te keren. Wat kunnen we verwachten van een antidotum?

Sporten op elke leeftijd en in alle veiligheid

Is een elektrocardiogram een goede manier om bij sportlui boven de 35 jaar afwijkingen op te sporen die kunnen leiden tot een plotselinge dood? En, als dat het geval is, moeten we dan de voorkeur geven aan de elektrocardiografische criteria van de ESC, die van Seattle of de internationale criteria van 2018?

Een verkeerd goed idee

Het is duidelijk bewezen dat acetylsalicylzuur gunstige effecten heeft bij de secundaire preventie van hart- en vaataandoeningen. Waarom het dan ook niet in de primaire preventie voorschrijven bij patiënten die een hoog risico lopen?

Type 2-diabetes en statine: pro of contra

Er wordt al jaren gediscussieerd over statines. Nu eens zouden ze te veel worden voorgeschreven want zinloos en zelfs schadelijk, en dan weer zouden ze te weinig worden voorgeschreven. Hoe zit dat bij diabetespatiënten?

CANTOS laat weer van zich horen

De CANTOS-studie, die op het congres van de ESC in 2017 werd gepresenteerd in Barcelona, heeft de inflammatoire theorie van atheromatose gevalideerd. In die studie verlaagde canakinumab (een monoklonale antistof tegen interleukine-1β) de incidentie van cardiovasculaire complicaties met 15% zonder enig effect op de lipiden, maar met een daling van het hsCRP-gehalte met 35-40%.

Probeer toch maar goed te slapen

Nergens in de wereld wordt zo hard gewerkt als in Japan. Toch eigenaardig dan dat specialisten in Japan waarschuwen voor te weinig slaap. De Japanse vorsers hebben de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd op het congres van de ESC.

Geen zuurstoftherapie bij vermoeden van myocardinfarct

Op het congres van de ESC werd nog een andere grote studie gepresenteerd op grond waarvan de richtlijnen zouden moeten worden herzien. In de DETO2X-AMI-studie verlaagde toediening van zuurstof aan patiënten bij wie een myocardinfarct werd vermoed, de cardiale of de totale sterfte niet. Daaruit besluiten de onderzoekers eensgezind dat het geen zin heeft altijd zuurstof toe te dienen bij vermoeden van een myocardinfarct.

Hartstilstand: manuele kunstmatige beademing minder veilig en minder praktisch dan tracheale intubatie

De in Frankrijk en België uitgevoerde CAAM-studie werd gepresenteerd tijdens een 'Late Breaking Clinical Trials'-sessie op het congres van de ESC. Volgens die studie is manuele kunstmatige beademing niet efficiënter dan tracheale intubatie bij een cardiorespiratoir arrest buiten het ziekenhuis. Integendeel, manuele beademing zou zelfs minder veilig en vooral minder praktisch zijn. De onderzoekers raden die methode dan ook niet aan als standaardprocedure bij hartstilstand.

Naar een multimodale aanpak

Er is nog altijd discussie over de waarde van een intensieve behandeling van hypertensie of atriumfibrillatie. Maar blijkbaar hebben de onderzoekers van de RACE-3-studie hun weddenschap gewonnen.

ATRIA-score evalueert risico op CVA beter

Volgens een cohortonderzoek van Zweedse patiënten met een atriumfibrillatie kan je het risico op optreden van een ischemisch cerebrovasculair accident bij dergelijke patiënten beter voorspellen met de ATRIA-score. Met de ATRIA-score zou je ook een betere beslissing kunnen nemen over een preventieve antistollingstherapie.