...

De studie werd uitgevoerd bij bijna 13.000 mensen van gemiddeld 68 jaar, van wie 6.762 mannen in Hiroshima. De inwoners van Hiroshima worden sinds de Tweede Wereldoorlog goed gevolgd op gezondheidsvlak. 11.543 mensen vertoonden geen persoonlijke voorgeschiedenis van hart- en vaataandoeningen. 773 mensen vertoonden ischemisch hartlijden en 560 hadden een voorgeschiedenis van CVA.De onderzoekers hebben de kwaliteit van de slaap geëvalueerd met de Pittsburgh-schaal, een schaal die zeven slaapcomponenten omvat. Elke component krijgt een score van 0 tot 3. Die zeven componenten zijn de subjectieve kwaliteit van de slaap, de inslaaplatentie, de duur van de slaap, de efficiëntie van de slaap, doorslaapstoornissen, het gebruik van slaapmiddelen en problemen overdag zoals in slaap vallen. Een score van 2 of 3 wijst op een slechte kwaliteit wat die component van de slaap betreft.Na correctie voor vertekenende factoren was het risico op een minder goede slaap 71% hoger bij de patiënten die een infarct hadden doorgemaakt, en 45% bij de patiënten met een voorgeschiedenis van CVA. Een interessante vaststelling is dat precies hetzelfde percentage deelnemers problemen overdag vertoonde en dat dit risico significant hoger was bij de patiënten met ischemisch hartlijden, maar niet bij de patiënten met een CVA. Maar ook 37% van de deelnemers zonder ischemisch hartlijden of CVA kende een slaap van slechte kwaliteit.52% van de patiënten met ischemisch hartlijden, 48% van de patiënten met een CVA en 37% van de patiënten zonder hart- en vaataandoening sliepen niet goed. Na correctie voor vertekenende factoren bleek een slechte slaap het risico op ischemisch hartlijden met 71% te verhogen en het risico op CVA met 45%.De vorsers hebben nog geen verklaring gevonden voor die correlatie, maar ze denken dat afwijkingen van de adrenocorticotrope as een rol zouden kunnen spelen.Sasaki N et al. Poor sleep and cardiovascular disease: different pattern of sleep disturbance in ischemic heart disease and stroke. ESC 2017 Abstract #83473.