...

Bij een gedetailleerde analyse van de CANTOS-studie werden identieke resultaten teruggevonden in alle onderzochte subgroepen. Op grond van de initiële klinische gegevens kan je dus niet uitmaken welke patiënten het meeste baat zullen vinden bij de behandeling. De analyse die in Orlando werd gepresenteerd, heeft onderzocht in welke mate de daling van het hsCRP-gehalte correleerde met de gunstige effecten van de behandeling. De incidentie van ernstige cardiovasculaire accidenten daalde met 25% bij de patiënten bij wie het hsCRP-gehalte was gedaald tot beneden 2 mg/l, en met 5% bij de patiënten bij wie het hsCRP hoger bleef dan 2 mg/l.Nog te noteren:Volgens die gegevens zou je dus op grond van de daling van het hsCRP na een eerste injectie van canakinumab de patiënten kunnen selecteren die allicht het best op de behandeling zullen reageren. Dat kan bijdragen tot een optimaal gebruik van de beschikbare middelen van het gezondheidszorgstelsel.Naar de uiteenzetting van PM Ridker, AHA 2017.