...

Deze Deense studie pleit ervoor om snel statines te starten conform de richtlijnen van het ACC en de AHA: door toediening van statines in de primaire preventie zou je dan over een periode van tien jaar 34% van de cardiovasculaire accidenten kunnen vermijden, tegen 13% als je de richtlijnen van de ESC naleeft. Alles hangt uiteraard af van het geraamde risico en de LDL-cholesterolconcentratie vanaf wanneer je een behandeling met statines voorschrijft. De gegevens houden echter geen rekening met de therapietrouw. We weten dat die laag zal zijn bij patiënten die weinig risico lopen en dus veel minder gemotiveerd zijn dan patiënten die een hoog risico lopen en die wel zeer gemotiveerd zijn. Volgens andere onderzoekers veroorzaken statines diabetes en moet je strikte criteria hanteren bij het voorschrijven van statines. In deze nieuwe epidemiologische studie die werd uitgevoerd met de gegevensbanken van geneesmiddelenbewaking van de WGO (9 miljoen dossiers, waarvan 13.071 diabetespatiënten die een statine innamen), bedroeg de OR van optreden van diabetes bij inname van een statine 4,29 alle statines samen genomen. De OR was het hoogst met atorvastatine (7,27), gevolgd door rosuvastatine (OR = 3) en cerivastatine (OR = 1,38). De auteurs willen dan ook een dubbele boodschap meegeven: 1) als je atorvastatine of rosuvastatine voorschrijft, moet je toch eerst goed nadenken, ook al omdat die statines geen effect hebben op de cardiovasculaire sterfte en de totale sterfte, en 2) bij een patiënt die een statine inneemt, moet je regelmatig de glykemie en het HbA1c-gehalte volgen.Ref. 1. Montastruc JL, et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017 Oct;26(10):1296-1297. doi: 10.1002/pds.4296.