Alles over Zakynthos

Dat Andreas Vesalius op 15 oktober 1564 op het Griekse eiland Zakynthos in de Santa Maria delle Grazie-kerk begraven werd, daarover bestaat geen twijfel. Diverse ooggetuigen uit de 16de eeuw hebben zijn graf gezien en beschreven. Na een zoveelste aardbeving werd de katholieke kerk echter platgewalst in 1953. Alle hoop om het graf terug te vinden is nu gevestigd op de gestadige afbraak van de noodwoningen die na de aardbeving op de plaats van de kerk werden opgetrokken.

Na de indrukwekkende herdenking 450 jaar na het overlijden van Andreas Vesalius op het eiland Zakynthos is het wat stil geworden rond de beroemdste Belgische arts aller tijden. Dat betekent niet dat het team van Vesaliusonderzoekers stil gezeten heeft. Integendeel. In enkele artikels geven we een overzicht van hun recente bevindingen.