...

Ze stonden allemaal te blinken op het plaatje bij de inhuldiging van ter ere van Vesalius: de Griekse minister van Toerisme, geflankeerd door de burgemeester, de patriarch, alle hoogwaardigheidsbekleders die het eiland telt, de Belgische ambassadeur en consul, tal van Belgische professoren en sponsors... De fanfare van Zakynthos was in grote getale aanwezig om het momentum op te luisteren. Het beeld, ontworpen door de Britse kunstenaar Richard Neave en de Belgische zussen Pascale en Chantal Pollier, en in brons gegoten bij Declercq-Ginsberg in Oostakker, kreeg een ereplaats op het belangrijke Solomosplein.We schrijven 2014. Ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van Vesalius organiseerde het Belgische comité Vesalius Continuum op het eiland ook een internationaal congres en een heel bijzonder artistiek event.RespectloosTwee jaar later. Het standbeeld van Vesalius werd door gemeentearbeiders van zijn voetstuk gehaald en op een naburig pleintje geïnstalleerd, zonder verankering, zonder betonnen fundering, nochtans noodzakelijk in deze streek waar de aarde om de haverklap beeft. Van de plaat in Belgisch zwart marmer en met bladgoud gegraveerd, is geen spoor meer. "Respectloos", reageert men vanuit België.Maar wat is er nu precies gebeurd? Waarom moest het standbeeld verhuizen? De officiële verklaring is dat het Solomosplein heringericht wordt, zodat er geen plaats meer is voor Vesalius. Samen met de sponsors werd naar een aanvaardbaar alternatief gezocht, maar dat was niet van harte voor de Vesaliusvrienden. Bovendien blijkt de verhuizing zeer onoordeelkundig gebeurd te zijn, wat het kostbare beeld (verzekeringswaarde 200.000 euro) zelfs in gevaar brengt.Achter de coulissen wordt evenwel gefluisterd dat er een heel andere reden is voor de verhuizing van het beeld. Zo zou een deel van de bevolking aanstoot hebben genomen aan het expliciete naakt van de spierman, geboetseerd naar de tekeningen uit de Fabrica. Dat terwijl de Grieken toch zo'n 2500 jaar geleden het naakt in de beeldhouwkunst tot de perfectie hebben verheven. Of is het omdat Vesalius geen Griek is? Of hebben conservatieve krachten zich achter de schermen geroerd?Hoe dan ook, de Belgen zitten heel verveeld met deze situatie en willen via allerlei wegen ijveren op zijn minst voor een betere bescherming van het beeld. In 2017 plannen de Belgische Vesaliusvrienden - als de plooien gladgestreken worden - overigens een tweede editie van de Vesalius triënnale op het eiland Zakynthos.