...

Laat ons even teruggaan in de tijd naar die warme septembermaand op Zakynthos in Vesalius' herdenkingsjaar 2014. Trouwe lezers her- inneren zich alvast nog de berichtgeving rond de onthulling van Vesalius' bronzen monument van de hand van Richard Neave en Pascale Pollier, en de eerste Vesalius Continuum Conference op het Griekse eiland, waar Artsenkrant als enige Belgische persmedium aanwezig was. ' Van een romantisch idee tot een wereldconferentie' titelde Artsenkrant op 12 september 2014 (AK2375, p.48-49).Niet minder dan 200 deelnemers, een allegaartje van artsen, wetenschappers, historici, medische en hedendaagse kunstenaars, afkomstig uit alle continenten, van de VS tot Japan, van Zuid-Afrika tot Australië, namen deel aan de eerste Vesalius Continuum Conference ter gelegenheid van het 500ste geboortejaar van de Belgische grondlegger van de anatomie. Na de slotceremonie van dit succesrijke event werd de wens geuit om ermee door te gaan en werd de kiem gelegd voor de Vesalius Triennal.Helaas, covid-19 heeft ervoor gezorgd dat de derde editie van de Vesalius Triennal geen normaal verloop zal kennen. Maar dat betekent niet dat de organisatoren bij de pakken zijn blijven zitten. Er waren immers zoveel interessante nieuwigheden over Andreas Vesalius te vertellen, dat beslist werd de conferentielezingen onder de titel In the Shadow of Vesalius te boek te stellen. Het boek, een geesteskind van prof. Robrecht Van Hee, verschijnt op vrijdag 13 november en zal op originele wijze worden voorgesteld ter gelegenheid van een webinar. In het kadertje vindt u de link waarmee u op voorhand kan inschrijven voor deze virtuele conferentie. Tijdens de webinar zullen een aantal van de belangrijkste bevindingen van de afgelopen drie jaar, omtrent leven en werk van Andreas Vesalius, worden voorgesteld. In de serie die Artsenkrant dit jaar wijdde aan Vesalius, werd al een tipje van de sluier in primeur opgelicht. Alles samen staan er een 12-tal presentaties op het programma tijdens de webinar.Zo zal ondermeer dieper worden ingegaan op de ontdekking door het trio Omer Steeno - Maurits Biesbrouck - Tito Goddeeris van een aantal belangrijke door Vesalius eigenhandig geschreven brieven. Theo Dirix, voormalig consul in Griekenland, en het team onderzoekers onder leiding van prof. archeologie Jan Driessen zetten hun zoektocht naar het graf van Vesalius onverdroten voort en stellen u hun nieuwe bevindingen voor. Een van de hoogtepunten wordt ongetwijfeld de bekendmaking van de vondst door de Italiaanse antiquair Mattia Caiati van een voorbereidende schets van de zogeheten 'filosoof' uit de Fabrica, die allicht van de hand is van Jan Steven van Calcar, de illustrator van Vesalius' baanbrekende boekwerk.Daarbij aansluitend wordt het ook stilaan een traditie dat dr. Ann Van de Velde en medisch kunstenaar Pascale Pollier tijdens de conferentie hun licht laten schijnen op de relatie tussen geneeskunde en kunst, tussen anatomie en design. Hun lezing draagt de intrigerende titel Anatomical drawing of cadavers. Vesalius zou ervan smullen. Robrecht Van Hee (editor), In the Shadow of Vesalius. An exciting series of new insights into the life and work of Andreas Vesalius and friends. Uitg. Garant Publishers. Voorinteking via info@garant.be - 03/231.29.00. Vanaf 14 november in de boekhandel.