...

Het team van Vesaliusonderzoekers bestaat uit het viertal, prof. em. dr. Omer Steeno, dr. Theodoor Goddeeris, dr. Maurits Biesbrouck en Theo Dirix, voormalig Belgisch consul in Griekenland en Denemarken. Hun onderzoekingen van de voorbije jaren hebben verscheidene belangrijke ontdekkingen opgeleverd die nu gepubliceerd zijn of gepubliceerd zullen worden in gezaghebbende medisch-historische tijdschriften.Vooreerst kon de man geïdentificeerd worden die Vesalius in zijn laatste dagen bijstond en die zorgde voor een waardige begrafenis van de arts. Het verhaal werd vorig jaar uitvoerig gepubliceerd in de Journal of the International Society for the History of Medicine. Samengevat luidt het als volgt.In de Vesaliusliteratuur dook al eerder de verwijzing op naar, nu eens een goudsmid, dan weer een handelaar uit Neurenberg, die Vesalius tijdens zijn laatste zeereis vergezelde. De Amerikaanse historicus Charles Donald O'Malley noemt hem Georg Boucher. Maar de eerste vermelding van de man vinden we in een brief uit Keulen van 15 april 1565 van jurist Johannes Metellus gericht aan theoloog Georg Cassander (Pittem, 1513 - Keulen, 3 februari 1566): Georgius Boucherus Nurembergensis.Theodoor Goddeeris dook in de archieven van het Staatsarchiv Nürnberg en het Germanisches Nationalmuseum Nürnberg en slaagde erin het verband te leggen tussen de namen Georg Boucher en Georg Buchner. De correcte naam van de goudsmid is 'Georg Buchner', zoals blijkt uit zijn herinneringsmedaille uit 1592, naam die door Johannes Metellus gelatiniseerd werd als Boucherus.Diezelfde Buchner was vrij korte tijd na Vesalius' dood opmerkelijk genoeg ook aanwezig op een bijeenkomst in Keulen met Johannes Echtius (Jan Echt, 1515-1576), de eerste 'specialist' in scheurbuik, en Metellus. Buchner was toen via Londen op de terugweg naar zijn woonplaats Neurenberg. Het drietal besprak Vesalius' dood en Metellus berichtte de feiten in een brief aan Cassander (gedateerd 15.04.1565) en aan Arnold II Birckmann (17.04.1565), beginnende met de woorden Nurembergensis quidam refert ('Iemand uit Neurenberg verhaalt...'). Buchner wist ook te vertellen dat hij samen met Vesalius gedurende 40 dagen op zee rondgedreven had ten gevolge van hevig stormweer, wat overeenkomt met wat Reiner Solenander, een arts uit Kleef, schreef. Daarmee lijkt ook vast te staan dat het schip, dat van Jeruzalem koers zette naar Venetië, aanvankelijk in een storm afdreef alvorens in een langdurige windluwte terecht te komen. Pas na 40 dagen zwalpen op zee bereikte het schip uiteindelijk het eiland Zakynthos waar de uitgeputte Vesalius bezweek en begraven werd.Georg Buchner wordt in het Nürnberger Künstlerlexikon vermeld als goudsmid, juwelier en Spitalmeister of 'ziekenhuisdirecteur'. Hij leefde van 1536 tot 4 of 6 oktober 1598 en is geboren in Schwabach, waar zijn vader Hans messenmaker was. Georg was drie maal gehuwd en een welstellend burger.De juiste identificatie van Vesalius' reisgezel werd gecompliceerd door het bestaan in die periode van drie Buchner-families in Neurenberg. 'Onze' Georg Buchner heeft een familiewapen waarop twee met de rug naar elkaar toegekeerde zeislemmetten zijn afgebeeld. Het helmteken is een geklede stappende man met omgeklapte muts en een gebladerde tak in de rechter hand.Zijn graftombe nr. 100 op het Sankt-Rochusfriedhof in Neurenberg, bestaat niet meer. Maar in 1682 was daarop nog een opschrift leesbaar dat naar zijn vader, de messenmaker Hans Buchner (+ 30.10.1567) verwees en naar zijn moeder Apollonia (+ 2.09.1552).Van Georg Buchner (1536-1598) zelf was er ook nog een medaille, beschreven door numismaat Christof Andreas IV Imhof, die momenteel echter onvindbaar is: een uniface uit 1592 van ongeveer 42 mm. Hij is erop afgebeeld met de borst naar links gekeerd, met ontbloot hoofd, kort haar, een kleine baard, in oude kledij met gekrulde kraag. Aan de rechterarm staat het jaartal 1592. De medaille is voorzien van een opschriftWetende dat Georg Buchner in 1592 de leeftijd had van 56 jaar, moet hij geboren zijn in 1536. Hij was dus 28 toen hij Vesalius in oktober 1564 op het Griekse eiland Zakynthos een graf bezorgde.