Alles over Vlaamse Gewest

De gesplitste aankoop is een gangbare optimalisatietechniek bij successieplanning. Hierbij wordt een onroerend goed verdeeld tussen enerzijds de vruchtgebruiker, die het recht heeft het goed te gebruiken en de inkomsten ervan te ontvangen, anderzijds de naakte eigenaar, die het goed in zijn geheel zal verkrijgen na het overlijden van de vruchtgebruiker. Deze methode maakt het ook mogelijk om via verschillende schenkingen of gesplitste aankopen de successierechten te verminderen. De fiscus heeft de fiscale regels die van toepassing zijn op deze transacties onlangs overigens vereenvoudigd.

De mortaliteit in België door behandelbare oorzaken ligt laag. Onze gezondheidszorg is goed voor mensen met een acute aandoening. Maar wat preventie betreft ligt België onder de Europese middelmaat.

Het tabaksgebruik loopt terug in ons land. Toch rookt nog 19% van onze bevolking - 15% zijn dagelijkse rokers. Opvallend is dat mensen die willen stoppen met roken zelden een beroep doen op professionele hulp.