Alles over Vlaamse Gewest

De mortaliteit in België door behandelbare oorzaken ligt laag. Onze gezondheidszorg is goed voor mensen met een acute aandoening. Maar wat preventie betreft ligt België onder de Europese middelmaat.

Het tabaksgebruik loopt terug in ons land. Toch rookt nog 19% van onze bevolking - 15% zijn dagelijkse rokers. Opvallend is dat mensen die willen stoppen met roken zelden een beroep doen op professionele hulp.