...

Voor de helft van online kopers zijn de gevolgen van de coronacrisis een motief om meer online te shoppen. Dat blijkt uit een bevraging door de FOD Mobiliteit. Deze enquête werd tussen 12 en 19 april 2021 uitgevoerd. Vier op vijf respondenten geven aan dat ze in het afgelopen jaar online hebben gewinkeld. Slechts 20% deed in deze periode geen enkele online aankoop. 6% koopt minstens één keer per week online. De enquête peilde ook naar de belangrijkste motieven waarom respondenten online winkelen in plaats van zich naar een winkel te begeven. Het meest genoemd motief (50% van de online kopers)zijn de moeilijkheden en gezondheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie. 35% van deze respondenten kiest voor online winkelen om grote groepen mensen in de winkels te vermijden. Deze beide motieven worden vaker door vrouwen dan door mannen aangehaald: respectievelijk 53% van de vrouwen tegenover 44% bij de mannen en 39% bij de vrouwen tegenover 33% bij de mannen. De FOD Mobiliteit was uiteraard ook benieuwd naar de impact van online shoppen op verplaatsingsgedrag. De grote meerderheid van de respondenten (84%) geeft de voorkeur aan thuislevering. Levering in een afhaalpunt waar men speciaal naartoe rijdt of gaat, wordt door bijna een kwart van de respondenten gekozen. Het afhalen van een pakje in een afhaalpunt in een winkel of tankstation wordt door 17% van deze respondenten toegepast. Levering op de werkplek komt ver daarachter, met slechts 7% van de keuzes, waarschijnlijk als gevolg van de toename van telewerk tijdens de pandemie. Meer dan de helft van de online kopers gebruikt de wagen om zich naar een afhaalpunt te begeven. 30% van hen verplaatst zich echter actief (te voet of met de fiets) om online aankopen op te halen. De respondenten zijn zich bewust van de milieu-impact van thuislevering van online aankopen. 61% zou bewust kiezen voor een ecologisch verantwoorde leveringsmethode als die aangeboden wordt. 70% is bereid daarvoor langere levertijden te aanvaarden als dit helpt het milieu te beschermen. Maar slechts 26% is bereid er ook meer voor te betalen. 52% van de respondenten zou de voorkeur geven aan levering per fiets of bakfiets, zolang de leveringstermijn en kosten niet zouden toenemen. 16% stipt wel aan dat leveringen per fiets of bakfiets niet realistisch zijn gezien hun woonplaats. Dit percentage loopt op tot 21% in het Waalse Gewest, tegenover 14% in het Vlaamse Gewest en 6% in het Brusselse Gewest.