...

Het nieuwe, politiek onafhankelijke instituut brengt alle kennis en expertise samen op vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie met een focus op de eerste lijn."Vanuit VIVEL krijgt de eerste lijn een centraal aanspreekpunt en een ruimte voor dialoog met het beleid en met de actoren onderling", zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. "Het instituut moet in staat zijn proactief te kijken naar veranderingen in het landschap van zorg en welzijn en daar adequaat op in te spelen."Gerrit Rauws, directeur bij de Koning Boudewijnstichting en voorzitter van VIVEL, benadrukt de unieke betrokkenheid van alle eerstelijnsactoren. "Dit toont aan dat er een grote wil bestaat om de samenwerking verder te intensiveren. Daardoor moeten mensen met een zorgvraag en mantelzorgers de best mogelijke hulp kunnen krijgen. We willen hiermee verder bouwen aan een persoonsgerichte zorg voor iedere Vlaming en, in het bijzonder, de meest kwetsbare."