Alles over UZ Gent

Jonge patiënten met kanker hebben specifieke behoeften die wat buiten de standard care vallen. De behandeling die ze vandaag krijgen is ofwel vooral afgestemd op oudere patiënten, of soms juist gericht op pediatrische patiënten - maar is al te vaak niet op hun maat gesneden.

"We kregen vroeger af en toe meldingen van huisartsen dat een elektronisch verstuurde verwijsbrief niet leek aan te komen", zegt Karel Strobbe, medewerker van de Huisartsenvereniging in Gent. "Ze lijken in een zwart gat te verdwijnen", luidde het.

"Wij zijn twee dagen na het uitbreken van de vijandelijkheden weggevlucht uit Zaporija. Het was er niet meer veilig. Ik kende België, dus zijn we hierheen gekomen. Ik ben blij dat ik nu in UZ Gent als basisarts kan werken, maar ik heb meer in mijn mars", zegt dr. Galyna Kashuk (40) resoluut. Over haar toekomst, of die in België dan wel Oekraïne ligt, wil ze liever niet te hard nadenken. "Ja, ik heb heimwee."

Hoe bereid zijn zorgverleners om met herbruikbaar medisch materiaal te werken? UZA en UZ Gent namen de proef op de som en lieten zorgverleners enkele dagen lang herbruikbare schorten dragen in de OK's. Na afloop waren meer dan acht op de tien zorgverleners positief over het duurzaam alternatief.

Elk jaar lopen in België meer dan 90.000 mensen een breuk op door osteoporose, wat overeenkomt met één fractuur om de zes minuten. De leerstoel 'Integrated Osteoporosis Care' aan de UGent heeft de voorbije vier jaar onderzocht hoe verbeterde en geïntegreerde zorg voor osteoporosepatiënten georganiseerd kan worden en wat de effecten zijn op uitkomsten van de zorg.

Afgelopen weekend was een prijzenweekend. Het Transgender Infopunt won de Diversity Award van Çavaria. Het team van het 'Zorgcentrum na Seksueel Geweld' in AZ Delta werd bekroond tot Roeselaarse Persoonlijkheid van het Jaar.

De Gastro-Intestinal Endoscopy Quality & Safety Foundation (afgekort GIEQs) wil standaard endoscopische procedures kwalitatiever en veiliger maken. De non-profitorganisatie doet dit aan de hand van symposia en een digitaal leerplatform. De interesse is groot, zowel nationaal als internationaal, met een wereldwijde impact als gevolg.

Voor welke indicaties zijn epidurale infiltraties zinvol, en wanneer minder? Het is de vraag die dr. Erwin Crombez, anesthesist en pijnarts, behandelde op het symposium 'Chronische pijn, ook in de huisartspraktijk' van het UZ Gent. Hij deelde een overzicht van recent onderzoek en gaf zijn visie op de zaak. Wat zeggen de bewijzen? Moeten we selectiever omspringen met zo'n prik?

Het Riziv deelde vorige week in een omzendbrief aan ziekenhuizen mee dat de tweede fase van een studie met MoveUp is ingetreden. Alle ziekenhuizen kunnen toetreden tot een overeenkomst die de app gebruikt in het revalidatieproces na het plaatsen van een heup- of knieprothese.

De jongste decennia heeft het aanbod aan medicamenteuze therapieën voor patiënten met reumatoïde artritis zich aanzienlijk uitgebreid. Een twintigtal jaar geleden kreeg de klassieke behandeling het gezelschap van de biologicals. Tien jaar later deden de biosimilars hun intrede. In een recenter verleden kwamen de JAK-remmers ter beschikking. Die ruime keuze is in principe een goede zaak, maar de bluts komt met de buil.

Dit voorjaar heeft dr. Stig Walravens (33) even zijn vertrouwde post op de spoeddienst van het UZ Gent ingeruild voor een missie met Artsen zonder Grenzen in Oekraïne. Gedurende zes weken heeft hij er lokale artsen bijgestaan op een trein die gewonde burgerpatiënten vanuit Oost-Oekraïne naar Lviv in het westen bracht.

In de eerste helft van dit jaar kregen de meeste spoedgevallendiensten méér patiënten over de vloer dan in dezelfde periode in 2019, voor de coronapandemie. Dat blijkt uit een bevraging van VRT NWS bij 20 Vlaamse ziekenhuizen. In twee op de drie bevraagde ziekenhuizen zijn de aanmeldingen op spoed met 10 procent of méér gestegen.

Het kan soms lastig, of zelfs onmogelijk zijn in bepaalde omstandigheden om een museum te gaan bezoeken. Bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis vertoeft. Dan brengen we toch gewoon het museum naar het ziekenhuis, dachten S.M.A.K. en BD. Art for Care was geboren.

"Ik ga, vier jaar na de dood van Bernard, nog elke week naar het graf van mijn zoon. Dat is iets waar ik telkens naar uitkijk, het is voor mij een moment van rust. En het geeft ons als ouders ook een gevoel van verbondenheid en moed. Want zo'n verlies slijt nooit", stelt Raf De Rycke (74), voorzitter van Broeders van Liefde.

"Als de postoperatieve situatie thuis in orde is, kan er heel veel in dagchirurgie. De laatste jaren zijn de chirurgische en anesthesietechnieken sterk verbeterd en ook de patiënten zijn er helemaal klaar voor."

Prof. dr. Jürgen Pieters van de vakgroep letterkunde aan de UGent schreef met 'Een boekje troost' een boekje over, welja, troost in de literatuur.

Dr. Victor Kamoen won met zijn doctoraal onderzoek rond mitralisregurgitatie de J. Bernheimprijs, in 2021 toegekend door het Fonds voor Hartchirurgie. Vier jaar onderzoek, (be)geleid door prof. Frank Timmermans (UZ Gent), resulteerde in een nieuwe echocardiografische beoordelingsmethode. De API-methode bepaalt de ernst van mitralisinsufficiëntie en stuurt zo de behandeling optimaal aan.

Vandaag is Petra De Sutter vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. Als twee van de 1.150 artsen in het UZ Gent hadden we destijds weinig contact met elkaar. Toch begroet ze mij als een oude vriend.

Het covid-19-virus laat zich voorlopig nog niet temmen. Het goede nieuws is dat er alsmaar verder vooruitgang wordt geboekt in onze kennis en de verdere ontwikkeling van vaccins. Prof. dr. Isabel Leroux-Roels, diensthoofd van het Centrum voor Vaccinologie (CEVAC) van het UZ Gent, doet uit de doeken wat we kunnen verwachten op korte en middellange termijn.

De recente opvoering van het theaterstuk Antigone door het team van het UZ Gent is volgens prof. Eric Mortier "een van de mooiste verwezenlijkingen van mijn mandaat." Artsenkrant blikt terug met de gedelegeerd bestuurder.