Alles over UZ Gent

Prof. dr. Peter De Paepe - vandaag voorzitter van de Medische raad - wordt op 1 september de nieuwe hoofdarts van het UZ Gent. Hij volgt prof. dr. Frank Vermassen op, die aan de slag gaat als gedelegeerd bestuurder van het ziekenhuis.

Er bestaan veel mythes rond de lever en rond aandoeningen van dat levensbelangrijke orgaan. Een team van zes leverspecialisten uit het UZ Gent schreef daarom een wetenschappelijk onderbouwd maar vlot leesbaar boek over de lever.

Palliatieve zorg bij kinderen is op wereldschaal bijna volledig ontstaan vanuit kinderoncologische centra. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw kwam de behandeling van kinderkanker in een stroomversnelling terecht, waardoor jonge patiënten langer gingen overleven en er inzichten groeiden rond de begeleiding van kind en ouders bij palliatieve zorg.

Als bij een kind kanker wordt gediagnosticeerd, kunnen er vragen rijzen met betrekking tot een mogelijke erfelijke oorzaak. Heeft het kind in de toekomst op basis van een genetische predispositie een verhoogd risico op het ontwikkelen van andere tumoren of gezondheidsproblemen? Bestaat er eveneens een verhoogd risico bij bloedverwanten? Als dat zo is, kunnen maatregelen worden genomen om de prognose gunstig te beïnvloeden.

De aanpak van urologische urgenties is niet altijd vanzelfsprekend in de eerste lijn. Toch speelt de huisarts een cruciale rol in de triage, screening en opvolging. Prof. Anne-Françoise Spinoit, urologe in het UZ Gent, geeft de hoofdpunten mee van urinestenen, urineretentie, pyelonefritis en prostatitis. Daarnaast vestigt ze de aandacht op twee zeldzame, maar niet te missen urologische presentaties.

Parasomnieën zijn bijzondere slaapfenomenen die we als beeld nog niet goed begrijpen. Vanuit ouderrapportage meldt de literatuur dat 80% van de peuters en kleuters ooit wel eens één of andere vorm van parasomnie vertoont. Bij oudere kinderen is dat 20%. In de meeste gevallen blijft het bij één of een paar episoden, maar soms zijn het er meer en is er zelfs een weerslag op de algemene gezondheid. Een eerste taak bestaat er voor de arts in de juiste diagnose te stellen en de geschrokken ouders het fenomeen goed uit te leggen.

Patiënten met vulvodynie zijn meestal vrouwen met een blanco anamnese, die zich aanmelden met oppervlakkige pijn bij coïtale seks. De pijn wordt als branderig of schurend omschreven. Sommige vrouwen verwijzen naar pijn bij aanraking van een open wonde: rauwe, ruwe pijn. De pijn wordt typisch gevoeld vanaf (poging tot) penetratie.

Fantoompijn wordt omschreven als pijn afkomstig uit het deel van een lidmaat dat door amputatie werd verwijderd. Luidens deze definitie moet fantoompijn worden onderscheiden van pijn in de stomp, met name het deel dat nog wél aanwezig is. Fantoompijn, wat moeten we er ons bij voorstellen?

Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) is de huidige benaming van wat vroeger ook wel posttraumatische dystrofie, reflex algodystrofie of atrofie van Sudeck (*) werd genoemd. Twee types CRPS worden beschreven. Onderstaand artikel spitst zich toe op het type 1, dat 90% van de gevallen van CRPS opeist.

De Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) stelt een charter 'Respectvolle geboortezorg' voor. Het is een reactie op een informatieverslag over 'obstetrisch geweld' dat begin februari werd aangenomen in de Senaat.

Net zoals de voorgaande jaren, organiseert Arts in Nood ook in 2024 webinars over zelfzorg en (mentaal) welzijn voor artsen. Deze zijn gratis te volgen én u kan ze nadien herbekijken.

"Naarmate meer vrouwelijke artsen deel uitmaken van een team, bijvoorbeeld bij cardio-equipes, evolueert het hele team en worden meer 'vrouwelijke aspecten' overgenomen. Dat is positief, er zit zeker evolutie in."

Net zoals de voorgaande jaren, organiseert Arts in Nood in 2024 webinars over zelfzorg en (mentaal) welzijn voor artsen. Deze zijn gratis te volgen én u kan ze nadien herbekijken.

Al vele jaren is aids geen dodelijke aandoening meer. Toch blijft het stigma op mensen met hiv nog steeds zeer groot. Een nieuw boek brengt deze problematiek onder de aandacht en pleit voor meer menselijkheid. Auteur is dokter Bea Van Der Gucht. Ze werkte meer dan een kwarteeuw in het hiv-referentiecentrum van het UZ Gent.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info