Alles over UZ Gent

Al vele jaren is aids geen dodelijke aandoening meer. Toch blijft het stigma op mensen met hiv nog steeds zeer groot. Een nieuw boek brengt deze problematiek onder de aandacht en pleit voor meer menselijkheid. Auteur is dokter Bea Van Der Gucht. Ze werkte meer dan een kwarteeuw in het hiv-referentiecentrum van het UZ Gent.

De aanpak van urologische urgenties is niet altijd vanzelfsprekend in de eerste lijn. Toch speelt de huisarts een cruciale rol in de triage, screening en opvolging. Prof. Anne-Françoise Spinoit, urologe in het UZ Gent, geeft de hoofdpunten mee van urinestenen, urineretentie, pyelonefritis en prostatitis. Daarnaast vestigt ze de aandacht op twee zeldzame, maar niet te missen urologische presentaties.

De subsidieaanvraag voor Project U, het grote nieuwbouw- en transformatieproject van het UZ Gent, bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) werd goedgekeurd. Het totaalproject zal zo'n 1,6 miljard euro kosten. Eén miljard euro komt van Vlaanderen, dat in jaarlijkse tranches van bijna 25 miljoen euro de nieuwbouw mogelijk maakt.

Heeft u een patiënt die psychische klachten ervaart in de periode vanaf de zwangerschap tot een jaar na de bevalling? Het Centrum voor perinatale mentale gezondheid van het UZ Gent en het Vlaamse Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid lanceerden een website over perinatale depressie en angst, en online zelfhulptherapie.

Naar aanleiding van de uitzending 'Transtieners' (VRT één, dd 29-03-2023) en vaststellingen vanuit de kinderpsychiatrische praktijk wens ik enkele bezorgdheden te delen omtrent dit thema.

Hoe kan u als zorgverlener elke dag met kleine inspanningen het contact met patiënten beter invullen en zo de zorg verbeteren? Het is het uitgangspunt van een nieuwe uitgave van LannooCampus over persoonsgerichte zorg.

Jonge patiënten met kanker hebben specifieke behoeften die wat buiten de standard care vallen. De behandeling die ze vandaag krijgen is ofwel vooral afgestemd op oudere patiënten, of soms juist gericht op pediatrische patiënten - maar is al te vaak niet op hun maat gesneden.

"We kregen vroeger af en toe meldingen van huisartsen dat een elektronisch verstuurde verwijsbrief niet leek aan te komen", zegt Karel Strobbe, medewerker van de Huisartsenvereniging in Gent. "Ze lijken in een zwart gat te verdwijnen", luidde het.

"Wij zijn twee dagen na het uitbreken van de vijandelijkheden weggevlucht uit Zaporija. Het was er niet meer veilig. Ik kende België, dus zijn we hierheen gekomen. Ik ben blij dat ik nu in UZ Gent als basisarts kan werken, maar ik heb meer in mijn mars", zegt dr. Galyna Kashuk (40) resoluut. Over haar toekomst, of die in België dan wel Oekraïne ligt, wil ze liever niet te hard nadenken. "Ja, ik heb heimwee."

Hoe bereid zijn zorgverleners om met herbruikbaar medisch materiaal te werken? UZA en UZ Gent namen de proef op de som en lieten zorgverleners enkele dagen lang herbruikbare schorten dragen in de OK's. Na afloop waren meer dan acht op de tien zorgverleners positief over het duurzaam alternatief.

Elk jaar lopen in België meer dan 90.000 mensen een breuk op door osteoporose, wat overeenkomt met één fractuur om de zes minuten. De leerstoel 'Integrated Osteoporosis Care' aan de UGent heeft de voorbije vier jaar onderzocht hoe verbeterde en geïntegreerde zorg voor osteoporosepatiënten georganiseerd kan worden en wat de effecten zijn op uitkomsten van de zorg.

Afgelopen weekend was een prijzenweekend. Het Transgender Infopunt won de Diversity Award van Çavaria. Het team van het 'Zorgcentrum na Seksueel Geweld' in AZ Delta werd bekroond tot Roeselaarse Persoonlijkheid van het Jaar.

De Gastro-Intestinal Endoscopy Quality & Safety Foundation (afgekort GIEQs) wil standaard endoscopische procedures kwalitatiever en veiliger maken. De non-profitorganisatie doet dit aan de hand van symposia en een digitaal leerplatform. De interesse is groot, zowel nationaal als internationaal, met een wereldwijde impact als gevolg.

Voor welke indicaties zijn epidurale infiltraties zinvol, en wanneer minder? Het is de vraag die dr. Erwin Crombez, anesthesist en pijnarts, behandelde op het symposium 'Chronische pijn, ook in de huisartspraktijk' van het UZ Gent. Hij deelde een overzicht van recent onderzoek en gaf zijn visie op de zaak. Wat zeggen de bewijzen? Moeten we selectiever omspringen met zo'n prik?

Het Riziv deelde vorige week in een omzendbrief aan ziekenhuizen mee dat de tweede fase van een studie met MoveUp is ingetreden. Alle ziekenhuizen kunnen toetreden tot een overeenkomst die de app gebruikt in het revalidatieproces na het plaatsen van een heup- of knieprothese.

De jongste decennia heeft het aanbod aan medicamenteuze therapieën voor patiënten met reumatoïde artritis zich aanzienlijk uitgebreid. Een twintigtal jaar geleden kreeg de klassieke behandeling het gezelschap van de biologicals. Tien jaar later deden de biosimilars hun intrede. In een recenter verleden kwamen de JAK-remmers ter beschikking. Die ruime keuze is in principe een goede zaak, maar de bluts komt met de buil.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info