...

Als hoofdarts wil prof. De Paepe inzetten op warme en excellente patiëntenzorg met de meest innovatieve technologieën. Om dat te realiseren, benadrukt hij het belang van een sterke samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis. "Ik hou ervan om verschillende meningen samen te brengen tot een gedragen visie", zegt hij in het persbericht dat UZ Gent verspreidde.Het UZ Gent staat zoals elk ziekenhuis voor grote uitdagingen in een snel veranderend zorglandschap met beperkte financiële middelen. "Maar we blijven investeren in topklinische zorg, innovatie, onderzoek en opleiding", zegt prof. De Paepe. "Alleen zo kunnen onze medewerkers groeien en kunnen we een steeds betere zorg realiseren.""Ik kijk ook uit naar de verwezenlijkingen van Project U, met onder meer een nieuwbouw. Maar meer nog dan een fantastische infrastructuur, primeert voor mij het menselijk contact. Elke patiënt, elk familielid, elke partnerorganisatie en elke medewerker moet bij ons warme zorg ervaren."Prof. Vermassen, nog tot 1 september hoofdarts en daarna gedelegeerd bestuurder, kijkt uit naar een intense samenwerking. "Peter en ik werken al uitstekend samen in onze huidige functies. Met zijn komst brengt hij veel ervaring naar het directiecomité, maar ook een frisse wind. Hij is een echte diplomaat. Als hoofdarts zal hij bijdragen aan de juiste strategische beslissingen in het veranderende zorglandschap."BioProf. dr. Peter De Paepe studeerde in 1996 af als arts aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich in Inwendige ziekten en Urgentiegeneeskunde. In 2000 behaalde hij zijn doctoraat en sinds 2004 is hij gecertificeerd als klinisch farmacoloog. In 2003 startte prof. De Paepe zijn loopbaan in het UZ Gent als staflid op de Spoedgevallendienst. In 2011 werd hij aangesteld tot directeur Medische hulpverlening Oost-Vlaanderen. In 2014 werd hij diensthoofd en coördinerend stagemeester Urgentiegeneeskunde, sinds 2015 is hij lid van de Medische raad. In 2016 werd hij geselecteerd als lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Hij was ook lid van de Raad van bestuur van de Universiteit Gent van 2018 tot 2021. In 2021 werd hij voorzitter van de Medische raad en van de Raad van bestuur van het Belgisch Antigifcentrum.Prof. De Paepe werd in 2020 benoemd tot hoogleraar aan de UGent. Hij is auteur van meer dan honderd wetenschappelijke publicaties en verricht onderzoek in de domeinen urgentiegeneeskunde, klinische toxicologie en farmacologie bij specifieke patiëntengroepen.