Alles over GBO

De wettelijke opdracht van de federale planningscommissie is het quotum artsen te bepalen waarop elke deelstaat recht heeft. Daarna volgt een regionale repartitie huisartsen/specialisten. De Franstalige planningscommissie vergadert nu donderdag 20 oktober en de Franstalige huisartsenorganisaties GBO, SSMG en 'Collège de médecine générale' eisen alvast een 50/50-verdeelsleutel.

De drie representatieve artsensyndicaten BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) en AADM (Alliantie Artsenbelang - Domus Medica) verzetten zich met klem tegen het door de regering besliste begrotingsbudget voor de gezondheidszorg dat ze op de algemene raad van maandag 17 oktober 2016 heeft neergelegd.

De aanslag op een huisarts in de Brusselse gemeente Vorst vorige donderdag zorgde de afgelopen dagen voor een mini-tsunami aan reacties. Artsenorganisaties deden voorstellen om de veiligheid van dokters en andere zorgverstrekkers te verhogen. Het woord -en vooral de daad- is nu aan de politici.